L3-banner-media

Stredoškoláci si merali vedomosti v literatúre

Na pôde Fakulty stredoeurópskych štúdií sa 24. októbra 2018 konalo prvé kolo už 8. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže pre stredoškolákov s názvom Legere, ktorej sa zúčastnilo 25 trojčlenných družstiev od Veľkých Kapušian až po Bratislavu. Hlavným cieľom súťaže je popri popularizácii čítania najmä prehlbovanie literárnoteoretických a literárnohistorických vedomostí žiakov a rozvoj ich interpretačných a komunikačných kompetencií. Rámcovou témou v tomto roku je súčasná maďarská literatúra.
Kým si žiaci zmerali svoje vedomosti vo vyplňovaní testu, učitelia stredných škôl sa zúčastnili didaktického seminára a workshopu, ktorý viedla Katalin Kuklis, pedagogická odborníčka na dramatickú výchovu a divadlo. Nasledovala prednáška literárnej vedkyne Csilla Nagy (Maďarsko) o vývinových trendoch súčasnej maďarskej prózy, ktorá bude podkladom pre vedomostný test druhého kola v novembri.
Ako v predošlých ročníkoch, aj teraz boli do organizačných prác podujatia zapojení doktorandi a študenti učiteľských i neučiteľských odborov Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ s cieľom získania cenných skúseností.
Literárna súťaž Legere FSŠ UKF
Text: Dr. habil. PaedDr. Kristian Benyovszky, PhD. – Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ
Foto: Bc. Réka Bírócziová – študentka FSŠ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo