L3-banner-media

Deň kostí a DNA prilákal veľa záujemcov

Týždeň vedy a techniky na UKF v utorok pokračuje množstvom zaujímavých podujatí na pôde všetkých piatich fakúlt, ktoré sa podieľajú na ich príprave. Jedným z nich je Deň kostí a DNA, ktorý dopoludnia do výskumných laboratórií Fakulty prírodných vied UKF v Nitre prilákal veľa záujemcov najmä z radov študentov. Pre veľký záujem ho popoludní o 13. h opakovali pre ďalších účastníkov.
Podujatie, ktoré pripravili Katedra botaniky a genetiky a Katedra zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre, je spojené s prezentáciou prístrojov na analýzu DNA a kostí, prehliadkou laboratórií a realizáciou experimentov. Poznatkami a metódami, ktoré na univerzite využívajú, chcú takouto zaujímavou formou pritiahnuť svojich budúcich absolventov.
Unikátne výsledky
V úvode odznela prednáška RNDr. Ľuboša Rybana, PhD. z Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ, ktorý zaujímavo rozprával na tému Analýza DNA: ako zločinci prichádzajú o slobodu. Prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. z Katedry botaniky a genetiky UKF v Nitre zas prednášal na tému Kosti – dôkazy života aj smrti.
Medzi oboma prednáškami sa účastníci podujatia zúčastnili prezentácie prístrojov na analýzu DNA a kostí a prehliadky vybavenia laboratórií a výsledkov, ktoré univerzita dosiahla v oblasti biológie kostí.
„To, že sa venujeme biológii kostí na rôznych úrovniach, je unikát v rámci celého Slovenska. Dosiahli sme zaujímavé výsledky, ktoré sa využívajú v biomedicíne a biotechnológiách, testujeme nové liečivá zamerané na liečbu osteoporózy. Ako prví na svete sme identifikovali osteoporózu na kostiach historických zvierat zo stredoveku,“ prezradil jedinečné výsledky výskumu prof. Omelka.
V rámci prehliadky účastníkom podujatia predstavili aj unikátny prístroj mikropočítačovej tomografie a jeho výstupy – kosti v 3D zobrazení. Je to niečo ako nemocničný CT prístroj, len prispôsobený na výskumné účely. Študentom prezentovali i špeciálne technológie prípravy preparátov z kostí, čo nie je jednoduchá vec.
„Kosť je tvrdá oproti iným tkanivám, preparáty z nej sa robia veľmi ťažko. Na to treba špeciálnu techniku, ktorá dokáže kosť rozrezať – diamantovú pílu, ktorú máme k dispozícii,“ pokračuje prof. Omelka. „Študentom sme biológiu kostí prezentovali aj na historických kostiach – na kostre jedinca zo stredoveku i na častiach ľudských kostier s ukážkami rôznych patologických anomálií.“
Experti na stopy zločinov
Druhý prednášajúci RNDr. Ľuboš Ryban, PhD. je expertom Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Slovenskej Lupči, kde pracuje v oblasti biológie a genetickej analýzy na odvetví prírodovedného skúmania a kriminalistickej identifikácie. Na ústave pracujú len s ľudskými materiálom, živočíšne tkanivá nie sú predmetom ich skúmania.
„V podstate sa zaoberáme forenznými prípadmi, o ktorých sa môžu ľudia denne dozvedieť z televíznych správ či novín. Skúmame kostrové nálezy, z ktorých mnohé súvisia s organizovaným zločinom mafiánov. Analýzou získavame potrebné informácie a DNA profily, ktoré sa vkladajú do národnej databázy DNA profilov. Porovnávajú sa v rámci Slovenska, ale aj iných štátov, s ktorými máme uzatvorenú tzv. prumskú dohodu o výmene údajov o DNA, odtlačkov prstov a podobne,“ uviedol RNDr. Ľuboš Ryban.
Vo svojej prednáške okrem iného spomenul aj míľniky v kriminalistickej praxi prepojené s biológiou, priblížil tiež metódy, ako zaisťujú stopy trestných činov, napr. vrážd, znásilnení, krádeží, drogovej trestnej činnosti či organizovaného zločinu.
Text: Ing. Jana Černáková – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R
Foto: Lubo Balko – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo