L3-banner-media

UKF opäť medzi najlepšími univerzitami regiónu

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa už druhý rok presadila v prvej trojstovke najkvalitnejších univerzít regiónu rozvíjajúcej sa Európy a strednej Ázie, ktoré od roku 2014 hodnotí rebríček EECA QS Rankings (EECA – Emerging European and Central Asia). Jeho tohtoročné výsledky zverejnila britská spoločnosť pre vzdelávacie a kariérne poradenstvo Quacquarelli Symonds (QS) 30. októbra. Spoločnosť hodnotila 300 špičkových univerzít z 26 krajín. UKF sa umiestnila na 161. – 170. mieste, čo je oproti minulému roku posun o dvadsať miest smerom hore.
Metodiku hodnotenia tvorí desať ukazovateľov, ako napríklad reputácia univerzity v akademickej obci a u zamestnávateľov, medzinárodná výskumná sieť a pre rok 2019 aj nový ukazovateľ – podiel medzinárodných študentov.
Medzi prvými 300 najlepšie hodnotenými univerzitami sa umiestnilo ďalších päť slovenských univerzít.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo