L3-banner-media

Blížia sa Študentské dni nitrianskych univerzít

November je už niekoľko rokov mesiacom, kedy sa spájajú sily oboch nitrianskych univerzít, aby vytvorili súbor kultúrno-spoločenských a športových podujatí, ktoré ozvláštňujú študentský život a rozvíjajú spoluprácu UKF a SPU. Študentské dni nitrianskych univerzít sa uskutočnia v termíne od 13. do 30. novembra 2018 pod záštitou rektora Univerzity Konštantína Filozofa prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. a rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.
Do tohtoročného programu je zaradených 48 podujatí, ktoré počas osemnástich dní oživia obe univerzity i mesto Nitra. Jedným z prvých je obľúbený hokejový zápas UKF vs. SPU, na ktorom môžete podporiť svoju univerzitu. Na humanitárnom podujatí Univerzitná kvapka krvi máte možnosť darovaním pomôcť iným, účasťou na Večernom behu Nitrou zas svojmu zdraviu. Vášnivých gurmánov iste osloví Svet chutí a vôní nitrianskeho regiónu, milovníkom umenia ulahodí festival umení s názvom Konfrontácie. Nesmie chýbať oceňovanie úspešných študentov a jedno z vrcholných podujatí, Imatrikulačný ples UKF.
Toto je len malá ochutnávka toho, čo nás počas Študentských dní nitrianskych univerzít 2018 čaká. Celý program podujatí si môžete prečítať TU.
Text: Mgr. Tímea Kamenická – Referát pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo