L3-banner-media

Študentov inšpirovali k vlastným projektom

V rámci Týždňa vedy a techniky 2018, ktorý v týchto dňoch prebieha aj na Univerzite Konštantína Filozofa, zavítala 7. novembra do Nitry Roadshow s Google karavanom. Popri ďalších siedmich mestách sa aj naša nitrianska univerzita stala cieľom Google Slovensko a iniciatívy Grow with Google. Najmä mladým ľuďom predstavila svet digitálu, pomohla im otestovať svoje počítačové zručnosti a poodhalila im možnosti, ktoré táto oblasť ponúka v rámci ich budúcej práce či podnikania.
Po 13. hodine sa vyše stovka študentov stretla na prednáške Petra Šímu, Google Partners Trainera, a Googlerky Márie Takáčovej. Peter Šíma rozprával poslucháčom na tému marketingu mobilných aplikácií.
„Zameral som sa najmä na marketing mobilných aplikácií. Študenti sa dozvedeli, ako si takú vlastnú mobilnú aplikáciu vytvoriť, ako ju uviesť na App Stores, čiže obchody s aplikáciami a ako ju následne promovať. To znamená vedieť, aké stratégie zvoliť, aby si ich aplikáciu stiahlo čo najviac ľudí, prípadne aby zo svojho nápadu vytvorili biznis a začali na ňom zarábať,“ vysvetlil Peter Šíma. Študentom v prednáške predstavil aj vzdelávacie možnosti, stážový program a ďalšie formy marketingového vzdelávania.
Peter Šíma istý čas žil a pracoval v Amerike a tieto jeho skúsenosti sa odrazili aj v prednáške. Ako nám povedal, pôsobil tam práve v oblasti marketingu mobilných aplikácií pre americkú pobočku Esetu. Po návrate do Európy chvíľu pracoval vo Viedni, kde robil marketing aplikácie s počasím. „Práve prípadovú štúdiu tejto aplikácie som dnes prezentoval, takže môže byť pre študentov inšpiráciou pre prípadný vlastný projekt,“ doplnil Šíma.
Googlerky Martina Sokolíková, Mária Takáčová a Google ambasadori vítali záujemcov o informácie v interaktívnom karavane pred hlavnou budovou UKF. Pripravené mali pre nich odborné rady, ale aj rôzne testy, hry či súťaže o ceny. Ako povedala Martina Sokolíková, teší ju, že sa im podarilo prvýkrát na Slovensku zorganizovať Roadshow s Google karavanom. Spustili ju v roku 2016, ponúka vzdelávanie v oblasti digitálneho marketingu, nových zručností, vlastných projektov a podnikania, poukazuje na nové možnosti pre start-upy a projekty pre študentov.
„Naše regióny v tejto oblasti nie sú tak veľmi rozvinuté, nie je tu toľko akcelerátorov a inovačných centier, kde by mohli prísť a hľadať pomoc ľudia s dobrými myšlienkami,“ zdôvodňuje Martina Sokolíková.
„Snažíme sa preto tieto možnosti spopularizovať. Dnes už nie je problém niečo sa naučiť online a zadarmo. Nemusíme čakať, či bude nejaký kurz blízko nášho mesta, či máme dostatok peňazí. Stačí len chcieť, nebáť sa a začať. Verím, že sme týmto smerom povzbudili mnohých študentov, ktorí sa takto môžu uplatniť naprieč odvetviami, nielen v oblasti informatiky.“
Čo sa týka digitálnej gramotnosti, nie sme na tom podľa Martiny Sokolíkovej až tak dobre. Byť na sociálnych sieťach, vedieť hľadať na internete a pozerať videá na YouTube ešte neznamená, že máme dostatočné digitálne zručnosti. Roadshow sa snažila ukázať, že je toho viac, čo by sme mali v rámci základného počítačového vzdelania ovládať.
Text: Ing. Jana Černáková – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie – R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo