L3-banner-media

O živote Štefánika s knihou Generál

Dňa 7. novembra 2018 sa v Divadelnej kaviarni DAB v Nitre – v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku i na základe riešenia projektu APVV Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte – uskutočnila literárna beseda so známou spisovateľkou a režisérkou Marianou Čengel Solčanskou, ktorá predstavila svoju novú knihu Generál M. R. Štefánik. Ako už naznačuje názov, kniha nám predstavuje život Milana Rastislava Štefánika, a to v podaní ďalšej významnej postavy československých dejín – rozprávača príbehu – Edvarda Beneša.
Podľa slov Tibora Žilku, ktorý otvoril besedu predstavením autorky, ide o jeden z najlepších slovenských biografických románov vôbec. Okrem množstva zaujímavých faktov nám predstavuje aj ľúbostný život M. R. Štefánika. Dozvieme sa z nej aj o jeho skutočnom vzhľade, temperamente i úžasnej charizme či nezvyčajnom vzťahu s Benešom. Taktiež sa o Štefánikovi môžeme dozvedieť napríklad to, že sa predstavoval ako Uhor, neveril v demokraciu, presadzoval monarchiu a mnoho ďalších pozoruhodných informácií.
Mariana Čengel Solčanská je rodáčka z Nitry a taktiež študovala v tomto meste na Univerzite Konštantína Filozofa, a to politológiu a kulturológiu. Neskôr odišla študovať do Bratislavy réžiu. Jej dielo i film Legenda o lietajúcom Cypriánovi dosiahli veľký úspech, no mnohí ju môžu poznať ako režisérku jedného z najpopulárnejších súčasných slovenských filmov Únos. Na literárnej besede sme sa od nej dozvedeli aj to, že knihu Generál písala 5 rokov a vydala ju práve teraz z dôvodu stého výročia ČSR.
Vo svojej knihe podáva vlastnú interpretáciu Štefánika, preto o nej rozpráva ako o subjektívnom diele. Román istým spôsobom slúži aj ako podklad k filmu, no tentoraz nie z réžie M. Čengel Solčanskej, a to z dôvodu, že by „nedokázala uveriť hercovi, že je samotný Štefánik“.
V bohatej diskusii nás oboznámila i s plánmi do budúcna. Prezradila, že jej nasledujúca kniha sa bude zaoberať postavou Jánošíka.
Na besede, ktorá je výsledkom ďalšej úspešnej spolupráce Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF a Literárneho klubu Janka Jesenského, boli prítomní ľudia rôznych vekových kategórií a taktiež primátor mesta Nitra. Beseda sa končila vrúcnym poďakovaním pani Čengel Solčanskej za účasť, pričom si záujemcovia mohli priamo zakúpiť knihy na mieste a poprosiť autorku o vlastnoručný podpis.
Text: Kitti Nagyová – študentka 1. ročníka odboru stredoeurópske areálové štúdiá
Foto: Milan Hlôška – Literárny klub Janka Jesenského

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo