L3-banner-media

Študenti poodhalili záhady embryotechnológií

Výskumné laboratóriá Fakulty prírodných vied 8. novembra 2018 opäť prilákali množstvo záujemcov. V rámci Týždňa vedy a techniky na UKF tu Katedra botaniky a genetiky FPV UKF pripravila zaujímavú prednášku s prezentáciou pod názvom Embryotechnológie pre nevedcov. Doc. RNDr. František Strejček, PhD. zo spomínanej katedry poslucháčov zaujal rozprávaním o produkcii embryí in vitro. Následná prehliadka laboratórií s unikátnymi prístrojmi účastníkov len utvrdila v tom, že sa na našej univerzite robí špičkový výskum.
Študenti sa prostredníctvom prednášky zoznámili s procesom produkcie embryí in vitro – získavania, dozrievania oocytov, ich oplodnenia a následnej kultivácie. Ich vlastnými rukami prešla časť tohto procesu – vyskúšali si, ako sa z vaječníkov dajú získať jednotlivé oocyty.
„Prednáška bola orientovaná na embryotechnológie so zameraním špeciálne na in vitro kultiváciu embryí, pretože náš tím vedcov z katedry botaniky a genetiky a katedry zoológie a antropológie sa zaoberá najmä kultiváciou embryí – či už hovädzieho dobytka alebo ošípaných,“ hovorí doc. RNDr. František Strejček, PhD.
„Keďže tento proces je niekoľkodňový a je náročný na sterilitu a prístrojové vybavenie, ukázal som z neho študentom niekoľko videí. Objasnil som im potenciálne využitie tohto procesu – výsledky sa dajú aplikovať napríklad v in vitro klinikách, taktiež je tento proces dôležitý pri tvorbe transgénnych či klonovaných zvierat.“
Po prednáške sa študenti oboznámili s praktickým pozadím procesu in vitro kultivácie. Doc. Strejček im predstavil špičkový konfokálny mikroskop zakúpený z projektu Agrobiotech, ktorý na imunocytochemickej báze dokáže analyzovať akékoľvek proteíny, štruktúry, organely buniek. Pre vedecký tím univerzity je zaujímavý najmä z mikromanipulačného hľadiska, keďže vedia do oocytov niečo vkladať či vyberať, a tak ich istým spôsobom ovplyvňovať. Študenti si okrem tohto konfokálneho mikroskopu prezreli aj špeciálne inkubátory svojím prostredím napodobňujúce in vivo prostredie a cez „obyčajné“ mikroskopy si pozreli blastocysty ošípaných.
„Konfokálny mikroskop je jedinečný prístroj. Dokáže nám zafixované embryo opticky narezať na mikrometre, s ktorými môžeme pracovať a podľa toho ďalej postupovať v našom výskume. Momentálne sa sústreďujeme na analýzu jadierok. Sme presvedčení o tom, že jadierko je zodpovedné za istú kvalitu oocytu, pričom vieme, čo asi obsahuje, ale ešte nikto neurobil jeho podrobnú analýzu,“ skonštatoval doc. Strejček.
Dôvodom je podľa neho to, že neboli na to prístroje, ale novými modernými prístrojmi sa detekčné limity posúvajú. Snahou vedeckého tímu zo spomínaných katedier UKF je teraz z kvalitných oocytov zobrať jadierka a vložiť ich do menej kvalitných oocytov. Tým chcú potvrdiť správnosť hypotézy, podľa ktorej takto zvýšia životaschopnosť aj tých menej kvalitných oocytov.
„Takýto výskum zatiaľ vieme robiť na svete len my, českí, japonskí a nemeckí vedci. Prvé výsledky už máme, a hoci nie sú možno úplne také, aké sme očakávali, pokračujeme ďalej. Teraz sa budeme snažiť pripraviť vzorky pre podrobnejšiu analýzu, pričom v tomto smere spolupracujeme s pražskými kolegami,“ dodal doc. Strejček.
Text a foto: Ing. Jana Černáková – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie – R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo