L3-banner-media

Na oboch univerzitách krv darovalo takmer sto ľudí

Tradičná Univerzitná kvapka krvi na UKF a SPU bola súčasťou práve prebiehajúcich Študentských dní nitrianskych univerzít, ktoré sa konajú až do konca novembra. Na SPU krv záujemcovia darovali v utorok 13. novembra, prišlo ich 56, z nich bolo 14 prvodarcov. V stredu 14. novembra sa vo vestibule Univerzity Konštantína Filozofa už od 8. hodiny schádzali prví študenti našej školy, ale prišli aj zamestnanci a verejnosť. Celkovo krv darovalo 40 ľudí, pre 10 z nich to bolo po prvýkrát.
Jednou z darcov na UKF bola aj Tatiana Jačisková z Vranova nad Topľou, prváčka na Katedre ošetrovateľstva na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva. Prišla preto, lebo už od mala ju to ťahalo k pomoci ľuďom, preto si aj absolventka strednej zdravotnej školy vybrala štúdium na našej univerzite. Počas Univerzitnej kvapky krvi darovala krv po druhýkrát, prvý raz to bolo s kamarátkami v Prešove. „Možno keď ja niekedy budem potrebovať krv, tiež ocením, keď mi takto niekto iný pomôže,“ povedala Tatiana.
Po piatykrát krv daroval Adam Martin Bartovič zo Šurian, poslucháč 4. ročníka aplikovanej informatiky na Fakulte prírodných vied UKF. Príklad má v rodine, darcami sú jeho brat i švagriná. „Pre mňa je dosť podstatné, aby som takto ľuďom pomáhal, má to, myslím si, veľký význam. Ja osobne som zatiaľ krv od iných darcov nepotreboval, ale môj otec a ďalší ľudia z môjho okolia áno,“ dodal Adam.
Mgr. Lýdia Tábiová, koordinátorka mobilných odberov z Národnej transfúznej stanice Nitra, ktorá Univerzitnú kvapku krvi zorganizovala v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi SČK Nitra a oboma univerzitami, zhodnotila akciu veľmi pozitívne. „Je to kus dobrej práce. Hoci možno prišlo trošku menej ľudí ako obyčajne, vždy príde aj dosť prvodarcov, takže podujatie splní účel. Na terénnych odberoch býva vo všeobecnosti okolo 30-40 darcov,“ hovorí Mgr. Tábiová. „Teší nás, že takéto akcie naštartujú práve spomínaných prvodarcov, ktorí takto získajú návyk a potom krv darujú viac-menej pravidelne.“
Text: Ing. Jana Černáková – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie – R
Foto: Lubo Balko – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie – R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo