L3-banner-media

Na UKF prídu eurokomisár a europoslanec

Fakulta stredoeurópskych štúdií privíta dve osobnosti verejného života, eurokomisára pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, pána Tibora Navracsicsa a europoslanca, pána Pála Csákyho.
Pán Tibor Navracsics vystúpi s prednáškou Spoločenstvo a hodnoty v súčasnej Európe a pán Pál Csáky bude hovoriť o téme Výzvy pre Európsku úniu. Obe prednášky sa uskutočnia 22. novembra 2018 od 10.45 h v sídle Pedagogickej fakulty na Dražovskej ulici č. 4 v miestnosti D2. Budú prebiehať v maďarskom jazyku so simultánnym tlmočením. Po prednáškach vznikne vo foyeri Pedagogickej fakulty priestor pre otázky v rámci tlačovej konferencie. Na prednášky a tlačovú konferenciu ste všetci srdečne pozvaní.
Tibor Navracsics je maďarský právnik, politológ a univerzitný pedagóg. V rokoch 2010 – 2014 vykonával funkciu vicepremiéra a ministra spravodlivosti a verejnej administratívy. Bol tiež ministrom zahraničných vecí a obchodu. Funkciu európskeho komisára pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport vykonáva od roku 2014.
Ako eurokomisár sa podieľa na reforme a modernizácii európskych vzdelávacích systémov, zodpovedá za rozvoj programu Erasmus+, pracuje na vytváraní príležitostí pre účasť mladých ľudí na občianskom a demokratickom živote.
V rámci podpory kultúrnej rozmanitosti pomáha tvorcom Európy osloviť nové publikum, kultúru a kultúrne dedičstvo vyzdvihuje ako katalyzátory inovácie, hospodárskeho rastu a silnejších medzinárodných vzťahov. V oblasti športu podporuje základ na tradičných koreňoch, využitie potenciálu športu na podporu sociálnej súdržnosti, napríklad prostredníctvom Európskeho týždňa športu.
Venuje sa rozvoju vzdelávacieho a podnikateľského rozmeru inovácií a výskumu prostredníctvom Európskeho inovačného a technologického inštitútu a akcií Marie Curie-Sklodowskej. Dohliada tiež na Úrad pre publikácie zodpovedný za správu databázy umožňujúcej občanom prístup k právu EÚ a zverejňovaniu úradného vestníka.
tibor navracsics
Pál Csáky je slovenský politik maďarskej národnosti. V roku 1992 stál pri zrode Maďarského kresťansko-demokratického hnutia. Následne sa stal jeho predsedom. Od roku 1998 bol podpredsedom Strany maďarskej komunity a zároveň predsedom ministerského klubu. Neskôr vykonával funkciu predsedu SMK.
Je bývalým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a bývalým podpredsedom vlády pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Post poslanca Európskeho parlamentu zastáva od roku 2014.
Na európskej pôde pôsobí ako člen a podpredseda Výboru pre petície a zároveň je náhradníkom vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Je členom Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov).
Má za sebou rozsiahlu publikačnú činnosť, väčšina jeho kníh a článkov vyšla v maďarskom jazyku.
pal csaky
Text: Mgr. Tímea Kamenická – Referát pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci R
Foto: European commission, SMK

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo