L3-banner-media

Študenti si vyskúšali prvú pomoc

Študentské dni nitrianskych univerzít priniesli okrem Univerzitnej kvapky krvi aj ďalšie zdravotnícke podujatie. V stredu 14. novembra 2018 sa študenti všetkých fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa mohli v Poradenskom a servisnom centre v teoretickej a aj v praktickej podobe naučiť, ako postupovať v situáciách ohrozenia zdravia. Študenti a pedagógovia z Katedry ošetrovateľstva a Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva im vysvetlili a následne predviedli, čo robiť pri vybraných náhlych stavoch. Účastníci workshopu si tak za ich asistencie mohli vyskúšať záchranu života pri zástave srdca, epileptickom záchvate, masívnom krvácaní a iných život ohrozujúcich situáciách.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R
Foto: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. – Poradenské a servisné centrum UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo