L3-banner-media

V Hudobnom pavilóne sa degustovalo aj spievalo

Sála Hudobného pavilónu na Katedre hudby Pedagogickej fakulty UKF bola vo štvrtok podvečer plná mladých ľudí, ktorých prilákalo podujatie Svet chutí a vôní nitrianskeho regiónu. Bolo súčasťou Študentských dní nitrianskych univerzít a pripravila ho Katedra cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v spolupráci s Katedrou hudby PF UKF.
Spojili sa tretiaci a prváci
Dvojjazyčné gastronomické podujatie je súčasťou predmetu gastronómia pre študentov 3. ročníka odboru regionálny cestovný ruch. Zúčastnilo sa ho 68 študentov (maďarská aj slovenská skupina študentov celého ročníka), pozvaní boli tiež poslucháči 1. ročníka magisterského štúdia rovnakého odboru.
„Študenti rozdelení do skupiniek sa rôzne podieľali na organizácii podujatia, napríklad na príprave letákov, pozvánok, moderovaní akcie, zabezpečení inventáru, obsluhe hostí, výzdobe miestnosti a podobne. Najviac študentov sa zúčastnilo na príprave regionálnych jedál – špecialít slovenskej i maďarskej kuchyne z regiónu Nitry a okolia. Tretiaci bakalárskeho štúdia si na internete vyhľadali recepty, nakúpili suroviny, jedlá vlastnoručne pripravili a na podujatí prezentovali a servírovali. Prváci magisterského štúdia skupinkám tretiakov pomáhali ako manažéri – dohliadali na výber jedál, aby sa neopakovali, radili im a podobne,“ povedala nám Ing. Ľudmila Mazúchová, PhD., odborná asistentka Katedry cestovného ruchu FSŠ a garantka odbornej praxe.
Na podujatí študenti publiku predstavili už hotové jedlá, ktoré uvarili či upiekli v ten deň dopoludnia, čo bolo potrebné mať pripravené skôr, urobili deň predtým. Z bohatej, jesenne dekorovanej tabule plnej lákavých jedál ste mohli ochutnať napríklad tradičný keltýš, lečo s cigánskym chlebom, zemiakovú fašírku s kozím syrom a kyslou smotanou, škvarkové ríteše, kľúčový koláč, makovo-jablkovú štrúdľu či klinčekové koláčiky. Spolu takmer 15 tradičných pokrmov nášho regiónu. Pri prezentácii študenti jedlá krátko predstavili, niektorí priblížili aj tradície, ktoré sa s ich prípravou spájajú.
Súčasťou akcie bola aj prezentácia vín, tradície vinárstva a odborná degustácia so someliérom Rastislavom Masrnom, ktorý pôsobil v Dubaji aj v prestížnej ázijskej reštaurácii. Hostia v publiku spolu s ním „koštovali“ kvalitné vína a pasterizované mušty úspešného slovenského výrobcu.
Podporili rozvoj gastronomickej kultúry študentov
„Hlavným cieľom podujatia bola podpora rozvoja gastronomickej kultúry študentov našej univerzity. Dôraz sme kládli na popularizáciu poznatkov o víne, vinárstve a tradičných jedlách regiónov Nitrianskeho kraja. Chceli sme dosiahnuť synergický efekt zvýšenia povedomia študentov o kultúre vinárstva a regionálnych produktoch a vytvárania pozitívneho vzťahu k tomuto kultúrnemu dedičstvu,“ zdôraznila opäť Ing. Ľudmila Mazúchová.
Akcia podľa nej splnila aj ďalší zámer – študenti sa bližšie oboznámili s tým, ako sa podobné gastronomické podujatia organizujú. Dôležité je nielen vedieť, ako pripraviť jedlá, ale aj zmanažovať všetko okolo toho. „Na akciu sme sa pripravovali už od septembra, dnešný večer bol takým vyvrcholením,“ doplnila Ing. Mazúchová. „Na začiatku to bolo pre študentov také prekvapenie, nevedeli, čo a ako, ale postupným riadením ich úloh sa im toto podujatie zapáčilo a prípravy a prezentácie jedál sa zhostili s radosťou.“
Potvrdil nám to aj jeden zo zúčastnených študentov  tretiak Dávid Nižnanský. So spolužiakom Dominikom Prílepkom a Silviou Vrbovskou pripravili recept starých mám  zemiakové drapáky s cesnakom i bez neho. Dávid nakúpil potrebné suroviny, spracoval cesto aj napiekol. „Drapáky sú výborné, chutné, hodia sa k degustácii vína,“ povedal Dávid, inak vyučený kuchár, takže zvŕtanie sa v kuchyni mu nerobilo žiaden problém. Keďže pochádza zo Záhoria, teší ho, že sa zároveň naučil niečo nové z nášho regiónu.
Na jedlách si v závere podujatia pochutili samotní študenti, pedagógovia, ale aj pozvaní hostia – prorektorka pre vzdelávanie doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., prodekan pre vzdelávanie FSŠ UKF, vedúca Katedry cestového ruchu FSŠ PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., ale aj ďalší hostia – partneri odbornej praxe študentov UKF, napríklad z Turistickej informačnej kancelárie v Nitre či Nitrianskej organizácie cestovného ruchu.
Ako sme už spomínali, akciu Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF pripravila spolu s Katedrou hudby PF UKF. Ukážky degustácie vín a prezentácie regionálnych jedál prepojili spevácke vystúpenia študentiek učiteľstva hudobno-dramatického umenia Alexandy Kochanovej, Jany Rakúsovej a Petry Jakubíkovej, na klavíri ich sprevádzala Mgr. Viktória Nagyová, PhD., odborná asistentka z Katedry hudby PF UKF.
Text a foto: Ing. Jana Černáková – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo