L3-banner-media

Úspešný projekt z UKF podporil Klub darcov

Slávnostné stretnutie Klubu darcov, ktorý pracuje pod hlavičkou Nitrianskej komunitnej nadácie, sa v nedeľu uskutočnilo v sále PKO. Vyhlásili na ňom víťazov grantového programu, ktorí sa uchádzali o peniaze z Klubu darcov na realizovanie svojich projektov.
Tretie miesto pre Viac ako učenie
Hostí na stretnutí privítali moderátori Ivan Gontko a Nikoleta Kováčová, členovia správnej rady NKN. Tento rok sa o podporu a hlasy členov klubu v publiku uchádzalo 6 finalistov – projekty Zaži vedecký deň od predkladateľa o. z. Viac ako učenie, Bublinky do Snoezelen od o. z. Očkári, Informačná pomôcka k prevencii násilia od Centra Slniečko, Zážitkové vzdelávanie v prírode z dielne SPU Nitra – Botanickej záhrady, projekt Zariadenia infocentra od o. z. Podaj mi ruku, Nitra a Nutričná akadémia pre deti od o. z. KlauDIA.
Po dvoch prvých ocenených projektoch Bublinky do Snoezelen a Nutričná akadémia tretie miesto a finančnú podporu vyše 970 eur získal projekt Zaži vedecký deň. Víťazov vyhlásili a grantové šeky odovzdali správkyňa nadácie Mgr. Ľubica Lachká a Mgr. Daniela Gundová, predsedníčka správnej rady NKN.
Projekt z dielne o. z. Viac ako učenie ponúka fyzikálne aktivity pre deti každého veku, v rámci ktorých budú môcť zažiť jeden deň v koži vedca. Predstavili ho PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. a Mgr. Ján Ondruška, PhD., odborní asistenti Katedry fyziky FPV UKF. Ako povedala PaedDr. Valovičová, pri tohtoročnej konkurencii ani neverili, že by mohli s projektom uspieť, pretože sa do finále dostalo veľa projektov určených pre deti. O to viac sa tešia, že financiami z Klubu darcov podporia aktivity, ktoré vedú deti k prírodovednému vzdelávaniu.
PaedDr. Valovičová s humorom podotkla, že za ich občianskym združením Viac ako učenie stojí partia nadšených ľudí z Fakulty prírodných vied UKF a spolupracovníkov, ktorí sú svojím spôsobom nie celkom „normálni“, lebo majú radi prírodné vedy. A tie chcú deťom cez projekt priblížiť trochu inak – aby si uvedomili, že fyzika nie je hnusný školský predmet so vzorcami a definíciami, ale vlastne svet okolo nás.
„Ako už názov združenia hovorí, chceme viac než len učenie, chceme dosiahnuť, aby deti rozmýšľali viac prírodovedne. Zdá sa, že je to samá fyzika, ale tá fyzika je vlastne všade okolo nás, my za to nemôžeme. Keby nefungovala fyzika, ráno nevstanete z postele,“ povedala s úsmevom koordinátorka projektu.
Spolupracujú so švajčiarskym CERN-om
Za každou aktivitou projektu stoja iní ľudia. Valovičová má na starosti najmenšie deti, pre ktoré robí Vedecký deň detí s kapacitou 400 – 500 detí, ekologickú konferenciu plánovanú pre 100 – 150 detí pripravia kolegovia z Katedry ekológie FPV a kolega Mgr. Ondruška má na starosti Master classis pre 20 – 30 mladých ľudí.
„Projekt pozostáva zo štyroch častí. Prvá sa v rámci Vedeckého dňa detí, ktorý bude na našej fakulte, venuje deťom z materských škôl s predstavením všetkých prírodných vied z našej fakulty. Akcia Fyzikálny kufor je zameraná na žiakov 1. stupňa základných škôl, ktorých so základmi fyziky oboznámime na školách prístupnou, hravou formou,“ hovorí Mgr. Ondruška.
„Druhý stupeň základných škôl osloví tretia časť – konferencia Živeko zameraná na ekológiu, ktorá sa uskutoční u nás na fakulte, bude mať presahy aj do ostatných prírodných vied. Žiaci budú najprv spolupracovať so svojimi učiteľmi na projektoch, ktorých výsledky potom odprezentujú na konferencii. Časť Master classis v spolupráci so švajčiarskym CERN-om, Európskou organizáciou jadrového výskumu, je určená stredoškolákom. Prídu k nám a zažijú deň ozajstného časticového fyzika. Budú spracovávať reálne dáta namerané na veľkých urýchľovačoch, výsledky vyhodnotia a videokonferenciou sa spoja s CERN-om a s ďalšími piatimi inštitúciami, ktoré v ten deň budú tiež zapojené do projektu.“
Ako Mgr. Ondruška dodal, projekt Zaži vedecký deň nie je zameraný len na fyziku či iné prírodné vedy, ale v deťoch vo všeobecnosti podporuje analytické myslenie a kritické overovanie informácií.
Text a foto: Ing. Jana Černáková – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo