L3-banner-media

Rektor UKF ocenil úspešných študentov

Pri príležitosti Študentských dní nitrianskych univerzít a Medzinárodného dňa študentstva predstavitelia Univerzity Konštantína Filozofa ocenili 21. novembra 2018 zástupcov z radov študentov UKF. Diplom s uznaním a darčeky si z rúk rektora UKF prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. prevzali jedenásti študenti zo všetkých fakúlt našej univerzity, ktorí zároveň získali aj mimoriadne štipendium.
Šíria dobré meno univerzity
Ocenenia získali za príkladnú reprezentáciu svojej alma mater doma i vo svete, za šírenie jej dobrého mena, za angažovanosť v organizovaní študentského života univerzity či za mimoriadne študijné úspechy na poli vedy, výskumu, sociálnej práce, kultúry či športu. Ceny si prebrali Bc. Ružena Baloghová, Patrícia Bečková, Mgr. Henrieta Hlisníková, Mgr. Beáta Izsófová, Bc. Viktória Kyselová, Patrik Lenghart, Bc. Dávid Mazúch, Valerii Volodymyrovych Popovych, Bc. Eva Rauová, Bc. Sabína Slováková a PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková.
V zasadacej miestnosti rektorátu spolu s rektorom prof. Vozárom študentov privítali prorektor UKF pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. a manažér Poradenského a servisného centra UKF Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.
Po oficiálnych príhovoroch a odovzdaní ocenení sa rozprúdila neformálna diskusia. Počas nej sa všetci študenti predstavili, prezradili dôvody, prečo sa venujú práve tomu, v čom sú úspešní. V pozadí všetkých týchto úspechov stojí poctivé štúdium, tvrdá práca, húževnatosť a cieľavedomosť, ale v nejednom prípade aj neuveriteľné náhody a životné príbehy, ktoré týchto úspešných študentov aj prostredníctvom štúdia na UKF priviedli na cestu ich profesného smerovania. Ocenení poďakovali škole, svojim pedagógom a aj za udelenie ocenení.
Sú príkladom pre ostatných
Ako povedal rektor Libor Vozár, je rád, že na našej univerzite existuje dlhoročná tradícia oceňovať študentov, ktorí sú nejakým spôsobom výnimoční v rozličných oblastiach života, dosahujú nadpriemerné študijné výsledky, prípadne sa spoločensky angažujú v pomoci sociálne znevýhodneným alebo zdravotne postihnutým občanom.
„Som milo prekvapený, že aj medzi študentmi našej univerzity sú kvalitní, možno budúci vedeckí pracovníci, ktorí už obstoja aj v zahraničí, budúci úspešní športovci, zdravotníci, umelci... Týmto podujatím dávajú predstavitelia vysokých škôl najavo, že univerzita vie oceniť takýchto nadpriemerne kvalitných študentov. Verím, že toto ocenenie aj jeho nositelia sú istým vzorom pre ostatných poslucháčov univerzity v tom, aby mali snahu stále sa zlepšovať,“ skonštatoval prof. Vozár. Zdôraznil, že ceny by si iste zaslúžilo oveľa viac študentov, oceniť sa však dá len niekoľkých z nich. Kandidátov odporúčajú dekani fakúlt, ktorí majú možnosť navrhnúť len pár študentov.
„Oceneným by som rád zaželal, aby si po skončení školy našli zamestnanie, ktoré ich bude napĺňať. Aby v ňom boli úspešní vďaka svojej pracovitosti a usilovnosti tak, ako nám to porozprávali svojimi príbehmi,“ dodal rektor Libor Vozár.
Ako prorektor Miroslav Tvrdoň doplnil, deň oceňovania študentov UKF bol pre neho významným a neopakovateľným momentom v dvoch rovinách. V oficiálnej rovine sú to študenti, ktorí niečo dosiahli a ktorí úspešne reprezentujú našu univerzitu. „Druhý aspekt je veľmi osobný. Osobne komunikovať so študentom, ktorý niečo dosiahol, je pre mňa signálom, že sa s mladou generáciou oplatí pracovať a otvárať jej pomyslené dvere poznania,“ poznamenal prorektor Tvrdoň.
Stojí za to snažiť sa byť čo najlepší
Ako za ocenených študentov povedal Patrik Lenghart z obce Bojničky pri Hlohovci, študent 5. ročníka žurnalistiky na FF UKF, je presvedčený, že aj keď veľa pozitívnych zmien v jeho živote spôsobilo náhody a stali sa mu veci, ktoré možno ani sám nechcel, uberá sa v živote správnym smerom.
„Úlohu univerzity by som v tomto smere porovnal s naším zdravotníctvom. Každý z nás má s ním istú skúsenosť, možno aj menej príjemnú, a predsa by som každému odporučil, aby šiel k lekárovi, keď niečo nie je v poriadku. Rovnako mám zopár takýchto skúseností z môjho univerzitného štúdia, a napriek tomu, a možno trochu aj práve preto, by som odporučil každému, aby absolvoval štúdium, aké som mal možnosť ja. Univerzita je miestom, kde môže byť človek šťastný, keď vie, ako na to,“ podelil sa so svojím názorom Patrik Lenghart.
Ak sa pozrie dozadu a zamyslí sa, či žurnalistika, písanie a vyjednávanie je pre neho to pravé, tak si nie je istý, či to bola pre neho jediná možnosť, ale je si istý v tom, že stojí za to snažiť sa byť čo najlepší. Určite ho žurnalistika nasmeruje na inú cestu v živote a určite je pre neho prínosným odborom.
Poznamenal, že ocenenie dostal zrejme preto, že keď bol na svojom študijnom a výskumnom pobyte v Amerike, reprezentoval našu univerzitu. „Cením si však najmä to, že ako študenta UKF ma pozvali, aby som k nim prišiel aspoň na rok. Zároveň dúfajú, že takých študentov z našej univerzity príde viac. To, prečo by som si toto ocenenie zaslúžil, teda nie je ani tak úplne moja zásluha, ako zásluha toho, čo oni vidia v nás, v našej krajine, v našich študentoch. Ja som im to len predstavil,“ dodal Patrik Lenghart.
Text a foto: Ing. Jana Černáková – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo