L3-banner-media

Prednášali o drogovej kriminalite i prevencii

20. novembra 2018 v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ pripravila zaujímavú prednášku s diskusiou na tému Drogová kriminalita. Pozvanie vedúcej katedry, prof. PhDr. Martiny Mojtovej, PhD., prijal plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., ktorý v súčasnosti zastáva pozíciu prorektora pre informatizáciu a koordináciu s policajnou praxou na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, má 30-ročnú prax a venuje sa témam, ako digitálna stopa, forenzné vedy a iné.
V rámci prednášky boli študenti oboznámení so stavom, štruktúrou a dynamikou drogovej scény v celej Európe, ale aj na Slovensku. V rámci Európy je najrozšírenejšia užívaná nelegálna droga marihuana najmä vo vekovej kategórii 19 až 30-ročných užívateľov. Ďalšími najviac užívanými drogami sú kokaín, MDMA, amfetamíny, opioidy a nakoniec nové psychoaktívne látky. Zaujímavosťou je, že v rámci celoživotného užívania látok medzi 15 až 16-ročnými študentmi v Európe užívajú sedatíva a trankvilizéry v omnoho väčšom počte ženy ako muži.
Najviac prípadov prechovávania drog na Slovensku je v Seredi, Šali, Hlohovci, Šintave, Šoporni a v Hájskom. Okrem základných informácií sa študenti dozvedeli aj aktuálne novinky o virtuálnych drogových trhoch, ktoré sa realizujú na Deep Webe (Tor Web), drogových trestných činoch a nových typoch drog. Prednáška sa dotkla aj Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru (NAKA). Dôvodom vzniku NAKA je posilnenie výkonu služobných činností na úseku odhaľovania a vyšetrovania mimoriadne závažných a spoločensky obzvlášť nebezpečných trestných činov aj v oblasti drogovej kriminality. Plk. Šišulák predstavil aj reálne príbehy a študentom prezentoval reálne zábery z policajných akcií.
Na záver dodal, že v dnešnej dobe je veľmi dôležitá prevencia, a to na všetkých úrovniach. Pozitívne hodnotil aj filozofiu harm reduction – prístup, ktorý sa zameriava na predchádzanie a znižovanie zdravotných, sociálnych a ekonomických poškodení súvisiacich s užívaním drog.
Prednáška bola veľmi obohacujúca a študenti získali mnoho nových a vzácnych informácií. Veríme, že sa v budúcnosti naskytne opäť príležitosť si s plk. Šišulákom podobnú prednášku zopakovať.
Text a foto: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo