L3-banner-media

Študenti objavovali svoje kvality

Kvality v povolaniach bol workshop, ktorý pre študentov pripravili dňa 20. novembra 2018 kariérové poradkyne v Poradenskom a servisnom centre UKF. Spolu so 16 účastníkmi pomenovávali zručnosti, vedomosti a schopnosti – kvality, potrebné na výkon konkrétneho povolania. Premýšľali o svojich kvalitách a prepájali ich s povolaniami, s ktorými na workshope pracovali. Učili sa zbierať svoje kvality, použiť ich vo svojom CV-čku, prezentovali ich, premýšľali, ktoré kvality by mohli viac rozvinúť a kto ich môže podporiť. Poznávali viac samých seba, a tak mohli podporovať svoje zdravé sebavedomie potrebné pre hľadanie a vykonávanie zmysluplného povolania/zamestnania.
Text: Ing. Zuzana Gališinová – kariérová poradkyňa Poradenského a servisného centra
Foto: Mgr. Katarína Henčová – kariérová poradkyňa Poradenského a servisného centra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo