L3-banner-media

Na FSVaZ diskutovali o domácom násilí

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ ponúkla v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2018 svojim študentom prednášku na tému Domáce násilie – zneužívanie detí s Mgr. Marianou Kováčovou, PhD., riaditeľkou nitrianskeho centra Slniečko, n. o.
Centrum Slniečko je známe poskytovaním komplexnej pomoci obetiam domáceho násilia, najmä pokiaľ ide o ženy a deti. Ponúka jedinečné spektrum služieb, pretože klienti pod jednou strechou nájdu psychologické, sociálne aj právne poradenstvo. Prednáška bola zameraná na identifikáciu sexuálneho zneužívania detí a ukázala účastníkom vhodné a nevhodné postupy pomáhajúcich profesií. Nevhodné postupy, použité v prvom kontakte s klientom hľadajúcim pomoc, môžu mať vplyv na priebeh celého ďalšieho vyšetrovania prípadu, alebo ho celkom zablokujú. Naopak, vhodne zvolený prístup dokáže výrazne napomôcť a urýchliť vyriešenie náročnej situácie.
Keďže ide o rozsiahlu problematiku, ktorú nie je možné vyčerpať v priebehu jedného stretnutia, veríme, že študenti pomáhajúcich profesií (v tomto prípade sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo) budú mať ďalšiu príležitosť na pokračovanie diskusie, prípadne výkon svojej odbornej praxe priamo v centre Slniečko.
Text a foto: JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD. – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo