L3-banner-media

Prednáška o problematike bezdomovectva

Študenti Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF sa zúčastnili 26. novembra 2018 v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít prednášky na tému Riešenie problematiky bezdomovectva na Slovensku, ktorú viedol štatutárny zástupca občianskeho združenia Stopa Slovensko Mgr. Pavol Sabela s kolegyňou Mgr. Martinou Pisárovou. Pracovníci občianskeho združenia sa dlhodobo venujú riešeniu problémov osôb bez prístrešia a svojimi aktivitami sa zameriavajú najmä na proces osamostatnenia sa klientov a na ich úspešnú pracovnú rehabilitáciu.
Hostia podujatia predstavili študentom konkrétne činnosti v pomoci osobám bez prístrešia a predstavili prístupy, ktoré sa im osvedčili ako efektívne pri riešení najmä dlhodobo trvajúceho stavu bezdomovectva u konkrétnych klientov. Študentov ich prednáška zaujala, nakoľko hostia zaujímavou prezentáciou vzbudili u nich záujem dozvedieť sa viac informácií o sociálnej práci s touto cieľovou skupinou klientov. Činnosť občianskeho združenia študentov zaujala do takej miery, že niektorí z nich sa rozhodli zrealizovať nastávajúcu odbornú prax práve v tomto občianskom združení.
Text a fotografia v perexe: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo