L3-banner-media

Katedra germanistiky privítala literárne terceto

Dňa 28. novembra 2018 sa na Katedre germanistiky FF uskutočnilo čítanie troch mladých a úspešných nemecky píšucich autoriek a autorov pod názvom Literárne terceto. Cornelia Hülmbauer (lyrika, Viedeň), Eva Schörkhuber (próza, Viedeň) a Mehdi Moradpour (dráma, Berlín) predstavili publiku ich najnovšie diela, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi spoločenskými témami (napr. nárastom radikalizmu a extrémizmu), medziľudskými vzťahmi a futuristickými víziami. Ich diela reflektujú ponurý obraz spoločnosti popretkávaný citlivým, často aj čiernym humorom. Vo výrazovej rovine jazyka sa pohrávajú s rytmom, vytvárajú nové slovné konštrukty a metafory, čím otvárajú priestor pre nové stvárnenie a ponímanie reality. Každý z trojice autoriek a autorov reprezentuje nielen iný žáner literárnej tvorby, ale aj iné sociokultúrne pozadie.
Cornelia Hülmbauer sa narodila v Amstettene, Eva Schörkhuber v St. Pöltene, Mehdi Moradpour v Teheráne. V rámci diskusie sa autorky a autori vyjadrovali nielen k predstaveným dielam, ale aj k procesu samotnej literárnej tvorby a ich vzťahu k jazyku, v ktorom píšu. Pre Mehdiho Moradpoura, ktorý žije a tvorí v Berlíne od r. 2001, sa nemčina stala výrazovým prostriedkom, ktorý mu rozšíril možnosti vyjadrovania nad rámec zaužívaných jazykových konvencií. Vďaka istej kombinačnej voľnosti sa tak pre jeho jazykový výraz stali typické nezvyčajné slovné spojenia, ktoré u čitateľa vyvolávajú efekt prekvapenia. Autorské čítanie sa nieslo v uvoľnenom, bezprostrednom a interaktívnom duchu a stretlo sa u publika s mimoriadnym ohlasom.
Moderátorkou podujatia bola Carola Heinrich, ktorá toto autorské čítanie sprevádza v troch mestách na Slovensku (Bratislava, Nitra a Banská Bystrica). Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka podpore Goetheho inštitútu a Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave.
Dúfame, že sa literárne terceto do Nitry opäť raz vráti.
Text: PaedDr. Oľga Wrede, PhD. – Katedra germanistiky FF
Foto: Mgr. Peter Horváth – Dekanát FF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo