L3-banner-media

Diskusia o vzťahu médií ku klimatickým zmenám

Výzvy globálnej žurnalistiky predovšetkým z environmentálneho hľadiska boli témou diskusie, ktorá sa uskutočnila v pondelok 26. novembra 2018 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na ulici Boženy Slančíkovej.
Študentom žurnalistiky, politológie, ich pedagógom a širokej verejnosti v nej svoj pohľad na tému predstavili Juraj Mesík – analytik globálnych trendov a rizík, Richard Sťahel – envirofilozof z Katedry filozofie FF UKF v Nitre a Daniela Piršelová – redaktorka a moderátorka televízie TA3.
Nosnou témou diskusie boli klimatické zmeny, ktoré ohrozujú ľudské životy a pre ktoré budú utekať milióny ľudí zo svojich domovov, čo podľa Richarda Sťahela nezvládne politický a socioekonomický systém spoločnosti. Hostia sa počas diskusie zhodli na názore, že sme posledná generácia ľudí, ktorá bude na zemi viesť pomerne normálny život.
Napriek týmto skutočnostiam nie je podľa nich téma pre médiá dostatočne atraktívna, a to predovšetkým z ekonomického hľadiska. Masmédiá chcú v prvom rade zabávať, upokojovať, no ich zámerom nie je „desiť“ recipientov. Environmentálne témy sú podľa Juraja Mesíka pre médiá zaujímavé iba z lokálneho hľadiska, keď sa má rúbať les alebo stavať diaľnica za domom, no globálne hrozby pre mediálne obsahy pútavé nie sú. Druhým prípadom, keď sa ľudia začnú zaujímať o životné prostredie, sú podľa tohto analytika veľké katastrofy.
Diskutujúci sa dotkli aj problematiky alternatívnych médií, medzi ktoré zaradili aj vedecké publikácie a internetové stránky environmentálnych organizácií. Zároveň však poukázali na médiá, ktoré šíria nepravdivé informácie. Hostia sa zhodli v tom, že dôvodom, pre ktorý ľudia uveria nepodloženým informáciám, a to aj z oblasti životného prostredia a klimatických zmien, je absencia vzdelávania v súvislostiach.
Diskusia sa uskutočnila v rámci projektu Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov, na ktorom participujú nezisková organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Projekt podporila agentúra SlovakAid.
Text: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD. – Katedra žurnalistiky FF
Foto: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD. – Katedra žurnalistiky FF a Mgr. Martin Kabíček – Mediálne centrum FF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo