L3-banner-media

Na UKF riešili, ako napredovať v atletike

29. novembra 2018 zorganizovala Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UKF v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom medzinárodnú konferenciu Atletika 2018. Domáci i zahraniční odborníci prednášali o vedeckej a odbornej problematike športového výkonu a tréningu v atletike, o atletike v školskej telesnej výchove, rekreačnej atletike a kondičnej príprave v atletike a v iných športoch.
Konferenciu otvoril prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. z Katedry telesnej výchovy a športu PF, ktorý privítal organizátorov a pozvaných hostí. V mene vedenia Pedagogickej fakulty sa prítomným prihovorila doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy. „Som veľmi rada, že sa na pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre koná takéto podujatie, ktoré sa každý rok realizuje na inom mieste a myslím si, že tým zjavne zabezpečuje aj istú dynamiku. Presne tú dynamiku, ktorá sa očakáva od športovcov, ale nielen dynamiku v rámci telovýchovy, ale aj dynamiku v myslení, dynamiku v riešení problémov.“
Prezident Slovenského atletického zväzu PaedDr. Peter Korčok, PhD. priblížil atletiku na Slovensku, jej hlavné ciele aj filozofiu zväzu. „Atletika v slovenských podmienkach je športom, ktorý rastie. Rastie na počte klubov, v súčasnej dobe máme okolo 200 klubov, v Slovenskom atletickom zväze máme registrovaných 18 500 športovcov, funkcionárov.“
„V tomto športe si veľmi uvedomujeme, čo je predmetom verejného záujmu a verejný záujem v športe, a v atletike, samozrejme, tiež, je športová reprezentácia, a to je aj to, prečo sme tu. Aby sme sa bavili o tom, ako sa dá napredovať v oblasti atletiky,“ zdôraznil Peter Korčok. Zároveň vyjadril potešenie z toho, že sa konferencia koná práve v Nitre. „Som veľmi rád, že sme na pôde vašej univerzity, že sme v meste Nitra, ktoré je Európskym mestom športu a v meste Nitra pôsobia aj dva z našich najväčších a najúspešnejších klubov.“
V mene organizátorov vystúpila vedúca Katedry telesnej výchovy a športu PF doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. a zdôraznila význam konferencie. „Cieľom konferencie je výkonnostný alebo vrcholový šport v atletike, v rekreačnej telesnej výchove alebo kondičný tréning, či v atletike alebo v iných športoch. Myslím si, že podstatným cieľom je výmena skúseností, či už praktických, odborných alebo teoretických“.
Pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského olympijského výboru udelili v mene jeho prezidenta uznanie prof. PaedDr. Ivanovi Čilíkovi, CSc., ktorý pôsobí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, za jeho dlhoročnú aktivitu v oblasti športu, za šírenie olympizmu a všetko, čo nielen pre slovenskú atletiku, ale aj slovenský šport a akademickú oblasť urobil.
Samotné prednášky odštartovali pozvaní hostia, poľský tréner Piotr Bora a rumunský odborník Bogdan Vasile. Ďalšie príspevky boli rozdelené do dvoch sekcií: Športový tréning a výkon v atletike a Atletika v systéme školstva a uplatnenie atletiky v kondičnej príprave iných športov. Autormi mnohých príspevkov boli pedagógovia a absolventi Univerzity Konštantína Filozofa. Názvy prednášok a ich autorov nájdete v programe konferencie.
Text a foto: Tímea Kamenická – Referát pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo