L3-banner-media

Študentky pedagogiky na ministerstve školstva

Vo štvrtok 29. novembra 2018 vycestovalo 22 študentiek tretieho ročníka bakalárskeho štúdia špeciálnej pedagogiky a pedagogiky osôb s poruchami učenia na pozvanie pani ministerky školstva Martiny Lubyovej do Bratislavy, kde sa na pôde ministerstva stretli so štátnym tajomníkom Petrom Krajňákom a Máriou Tekelovou z odboru špeciálneho vzdelávania.
Študijný program je zostavený ako kombinácia špeciálnej pedagogiky a špecializácie pedagogiky osôb s poruchami učenia. Ide o jediný program na Slovensku, ale aj v Čechách, ktorý je takto postavený. Akreditáciou študijného programu, zatiaľ v bakalárskom stupni štúdia, reagovala univerzita na aktuálne potreby v špeciálnopedagogickom školstve. Študentky, ktoré sa zúčastnili stretnutia, budú prvými bakalárkami uvedeného študijného programu. Vzhľadom k ich špecializácii sa zaujímali o špeciálne školstvo z pohľadu ministerstva, ale aj zamestnávania asistentov učiteľov v školách.
Pred stretnutím so štátnym tajomníkom sa študentky stretli v Národnej rade Slovenskej republiky s poslancom Branislavom Grőhlingom a bývalým ministrom školstva Eugenom Jurzycom, s ktorými diskutovali o výhodách a úskaliach zlučovania CPPPaP a CŠPP, ale aj o inklúzii a integrácii v podmienkach slovenského školstva.
Text a foto: doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD. – Katedra pedagogiky PF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo