L3-banner-media

Na súťaži Florence 2018 úspešná aj študentka UKF

Z finálovej dvadsiatky súťažiacich študentov a študentiek sa mimoriadny úspech podaril Patrícii Bečkovej, študentke 3. ročníka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V celoslovenskej súťaži budúcich zdravotných sestier Florence 2018, ktorá sa nedávno konala v Spišskej Novej Vsi, študentka odboru ošetrovateľstvo na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva obsadila krásne druhé miesto. Pri príležitosti Študentských dní nitrianskych univerzít a Medzinárodného dňa študentstva si Patrícia za príkladnú reprezentáciu školy od rektora UKF prof. Libora Vozára prevzala diplom s uznaním, darčeky a mimoriadne štipendium.
Do spomínanej súťaže sa prihlásilo vyše 180 študentov z celej republiky. Online testovaním vybrali dvadsať finalistov, ktorí si sily zmerali v spišskonovoveskej nemocnici.
Finále súťaže Florence 2018 zahŕňalo sobotňajšie prednášky na rôzne témy a odborné workshopy, ktoré pozostávali z teoretickej a praktickej časti. V sobotu večer písali test z praktických právnych základov a v nedeľu ich čakali štyri testy a ukážka praktických výkonov pred súťažnou komisiou. Z každého testu a workshopu bol vybraný jeden najlepší súťažiaci a následne sa vyhodnotili aj tri celkovo najlepšie miesta.
Úspešná Patrícia Bečková nám v rozhovore, ktorý nájdete v decembrovom čísle univerzitného časopisu Náš čas, prezradila dojmy zo súťaže, ale rozhovorila sa aj o svojej motivácii byť zdravotnou sestrou, o štúdiu na UKF i o svojich plánoch do budúcnosti. „Každá jedna prednáška či workshop bol niečím zaujímavý a naučila som sa veľa nového. Myslím si, že sa mi najviac darilo v teoretických testoch a tiež v kardiopulmonálnej resuscitácii a v hygiene rúk. Z teoretických testov som vyhrala Praktické právne základy a následne v kardiopulmonálnej resuscitácii sme zvíťazili ako najlepší tím a najlepší tím celkovo v súťaži,“ spomína Patrícia Bečková. „Najnáročnejší bol pre mňa workshop Manchester triáž systém, s ktorým som sa stretla po prvýkrát, preto bolo pre mňa ťažké s ním spočiatku pracovať. Takisto aj v starostlivosti o črevnú stómiu mám určité medzery, najmä v oblasti edukácie pacienta.“
Pri príprave na súťaž sa spoliehala na vedomosti nadobudnuté počas štúdia na univerzite. Zopakovala si jednotlivé ošetrovateľské techniky a zamerala sa najmä na výkony, ktoré na praxi nevykonávala často.
Viac čítajte už onedlho v decembrovom vydaní univerzitného časopisu Náš čas.
florence 2018 Patricia Beckova
florence 2018
Text: Ing. Jana Černáková, R – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie
Foto: FB Svet zdravia

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo