L3-banner-media

Stretnutie so spisovateľkou Irenou Brežnou

3. decembra 2018 sa pod taktovkou Katedry translatológie FF UKF a organizácie ASPEKT uskutočnilo stretnutie s uznávanou švajčiarsko-slovenskou spisovateľkou Irenou Brežnou. Starší študenti si ju môžu pamätať už z návštevy spred dvoch rokov, celkovo zavítala na pôdu našej školy už po tretí raz.
Stretnutie s uznávanou spisovateľkou sa nieslo v duchu predstavenia jej publikácie Postrehy emigrantky a besedy na aktuálne spoločenské a kultúrne témy na Slovensku či v Európe. Predstavovaná kniha ponúka eseje, krátke prózy, reportáže a stĺpčeky z rokov 1981 až 2017. Autorka skúma, analyzuje a hodnotí vybrané spoločenské javy, osobná skúsenosť s emigráciou je jedným z nich.
Irena Brežná je jedinečná autorka a nie je ju možné zaškatuľkovať či jedným slovom definovať. Sama o sebe rada hovorí, že je žánrový hybrid. Publicistika je pre ňu ale podľa vlastných slov dominantnejšia a svoju prácu ani nevníma ako prácu, ale doslova dýchanie. Píše, lebo musí písať. Niečo ju neustále posúva dopredu a ako povedala, emigrácii vďačí za dar „interkultúrnej kompetencie“ a za to, že sa už nebojí čeliť novým situáciám.
Text a foto: Bc. Miroslav Olas – študent Katedry translatológie FF
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo