L3-banner-media

Duálne diplomy pre našich študentov

Ďalšia várka študentov Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF, Alena Hrešová, Tímea Chyláková, Gréta Kozmová a Jozef Krusch, 4. decembra 2018 obhájila bakalársku prácu a zložila štátnu skúšku v študijnom programe žurnalistika a sociálna komunikácia na Fakulte informatiky a komunikácie Ekonomickej univerzity v Katowiciach v Poľsku a získala tak ďalší bakalársky titul. Štúdium absolvovali a duálny diplom získali v rámci projektu ESF 26110230080 Ekvivalencia študijných programov FF UKF v Nitre a poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku. V komisii pre štátnu skúšku našu univerzitu zastupovala prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Cieľom projektu bolo podporiť udeľovanie duálneho diplomu, a tým zabezpečiť zvýšenie konkurencieschopnosti absolventov spoločného programu, vytvoriť im lepšie štartovacie podmienky na trhu práce a zvýšiť ich šance na získanie zamestnania na Slovensku i v Poľsku. Vytvorením spoločného študijného programu a udeľovaním diplomov obidvoch univerzít sa prispôsobilo vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti a podporil sa princíp zvyšovania kvality na VŠ odovzdaním študijných skúseností medzi školami.
Trvanie ESF projektu bolo v období rokov 2013 až 2016. Ten pozostával z ekvivalencie spoločných programov, pilotných ročníkov realizácie, študijných a prednáškových pobytov. Tím pedagógov KMKaR pod vedením PhDr. Tomáša Koprdu, PhD. a garantky prof. Mgr. Kataríny Fichnovej, PhD. úspešne pripravil a realizoval spoločný študijný program s UE v Katowiciach. Z našej univerzity sa zapojilo do programu ďalších 18 študentov. Trvalá udržateľnosť projektu je zabezpečená financovaním študijných a prednáškových pobytov cez Erasmus+.
Text: Mgr. Györgyi Janková, PhD. – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF
Foto: prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo