L3-banner-media

Letom svetom alebo mobility očami študentov

5. decembra 2018 Katedra rusistiky FF organizovala podujatie Letom svetom alebo mobility očami študentov. Toto podujatie bolo spojené s besedou o možnostiach, skúsenostiach a peripetiách našich študentov na východ od Slovenskej republiky. Ako prvá vystúpila študentka 3. ročníka v odbore učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a ruský jazyk a literatúra Martina Dvorská, ktorá bola v letnej jazykovej škole v Saratove. Opísala zážitky zo svojej cesty a prízvukovala študentom, že počas svojho pobytu jej vyučujúci odporučili literatúru, ktorá jej pomohla pri písaní bakalárskej práce.
Svoje štúdium a pobyt na Ukrajine nám odprezentovala doktorandka katedry rusistiky Mgr. Žaneta Zsarnóczaiová, ktorá absolvovala pobyt na Ukrajine dvakrát. Študentom ponúkla cenné rady pri vypĺňaní rôznych tlačív, ktoré sú k vycestovaniu potrebné. Podotkla, že študijné pobyty je možné zrealizovať prostredníctvom organizácií Erasmus a Saia. Upozornila na rozdiely vo vycestovaní v rámci Národného štipendijného programu alebo na základe bilaterálnych dohôd. Taktiež zdôraznila, že okrem spoznávania mentality a kultúry iného národa môžu naši študenti získať jazykový certifikát.
Ako posledná predstavila zahraničný pobyt v Moskve doktorandka katedry rusistiky Mgr. Mária Bačová, ktorá dvakrát absolvovala jazykovú stáž v Inštitúte Puškina v trvaní dvoch mesiacov. Vravela o tom, ako prebiehalo vyučovanie v Inštitúte, no spomenula aj miesta, ktoré ju v Moskve očarili.
Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa podujatia Letom svetom zúčastnili a veríme, že táto beseda im poskytla množstvo cenných informácií spojených s vycestovaním do Ruskej federácie či na Ukrajinu.
krus letom svetom1
krus letom svetom2
krus letom svetom3
Text: Mgr. Miriama Bilčíková, PhD. – Katedra rusistiky FF
Foto: Mária Bačová – Katedra rusistiky FF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo