L3-banner-media

UKF úspešná v SCImago Institutions Rankings

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je podľa aktuálneho rebríčka vedeckovýskumných inštitúcií SCImago Institutions Rankings (SIR) šiestou najlepšou vysokou školou a siedmou najlepšou inštitúciou na Slovensku. V roku 2018 sa v rebríčku umiestnilo 13 slovenských univerzít (čo je o jednu viac ako minulý rok) spomedzi približne 30-tisíc výskumných inštitúcií, ktoré existujú vo svete.
SCImago Institutions Rankings je rebríček, ktorý uskutočňuje spoločnosť SCIMAGO Lab v spolupráci so SCOPUS-om. Na hodnotenie využíva súbor viacerých kritérií a indikátorov v troch oblastiach: publikačné výstupy v databáze SCOPUS, publikačné výstupy databázy SCOPUS v procese transferu technológií a viditeľnosť webu inštitúcie. Ukazovatele v prvých dvoch oblastiach sú hodnotené za posledných 5 rokov. Indikátor viditeľnosti webu inštitúcie je hodnotený za posledný rok.
2018 scimago
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo