L3-banner-media

Na univerzite vzniklo Jobsovo laboratórium

Schopnosť vyvíjať mobilné aplikácie a navrhovať zariadenia schopné uľahčiť a zjednodušiť aktivity bežného života je jednou zo základných zručností, ktoré študenti získavajú pri modernom štúdiu informatiky.
7. decembra 2018 bolo na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v rámci Svetového týždňa vzdelávania a informatiky oficiálne otvorené Jobsovo laboratórium mikropočítačov a Apple technológií. „Otvorenie laboratória je ďalším krokom, ktorým sa snažíme zabezpečiť pre našich študentov kreatívne prostredie a poskytnúť im priestor na sebarealizáciu a špecializáciu,“ vysvetľuje Ján Skalka, vedúci katedry informatiky.
Hoci zastúpenie Apple zariadení v EÚ kolíše medzi 10 a 15 %, stále ide o platformu, ktorá dokáže priniesť nový pohľad na riešenie úloh a má svoje miesto v spoločnosti. Počas minulých rokov sa vývojári mobilných aplikácií na katedre informatiky orientovali na platformu Android, ale stále si uvedomovali, že potrebujú pokryť aj ďalšiu významnú platformu.
Laboratórium je unikátom slovenských univerzít – poskytuje kompletnú infraštruktúru pre vývoj aplikácií pre macOS a iOS. Študenti vyvíjajú aplikácie na desktopových zariadeniach iMac a testujú ich na iPhonoch a iPadoch.
Laboratórium však nie je obmedzené len na technológie Apple. „Jobs koniec koncov nebol programátor, ale hlavne inovátor prinášajúci nové riešenia,“ hovorí odborník na sieťové technológie Peter Švec. „V laboratóriu máme množstvo senzorov a mikroprocesorových sád, z ktorých môžeme poskladať pomôcky prakticky pre všetky oblasti ľudskej činnosti.“
Pri otvorení laboratória študenti prezentovali vlastné produkty a aplikácie schopné ovládať model auta, merať vlastnosti kvapalín, identifikovať emócie, ovládať počítač pohybmi tela a sledovať počasie.
Laboratórium bolo financované z vlastných zdrojov fakulty a katedry. „O tom, že príprava mladej generácie je poslaním, ktoré kolegovia berú naozaj vážne, svedčí aj naše lídrovanie medzinárodného projektu FITPED, na ktorom spolupracuje 7 partnerov z piatich krajín. Jeho cieľom je odovzdať študentom znalosti a skúsenosti z programovania, ktoré im poskytnú čo najlepšiu východiskovú pozíciu pri vstupe na pracovný trh. Súčasne ich chceme už od druhého roka štúdia zapájať do riešenia reálnych projektov v spolupráci s technologickými partnermi v regióne, čomu určite napomôže aj toto laboratórium,“ doplnil Martin Drlík, prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy FPV a súčasne hlavný koordinátor tohto projektu.
Text: RNDr. Ján Skalka, PhD. – Katedra informatiky FPV
Foto: Lubo Balko, R – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo