L3-banner-media

Cena Hudobného fondu pre nášho zamestnanca

Hudobný fond v Bratislave udelil prof. PhDr. Júliusovi Fujákovi, PhD. Prémiu za hudobnovedné dielo v oblasti vážnej hudby za monografiu "Emanácie hudobnej semiosféry" (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta 2018, 182 s., ISBN 978-80-558-1281-6). Autor zároveň obdržal aj Prémiu Hudobného fondu za publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť v období 2017/2018.
Fujak emamnacie web
Popis titulu:
Nová knižná publikácia skladateľa nekonvenčnej hudby, estetika, kulutrológa a multiinštrumentalistu Júliusa Fujáka (1966) prináša v prvej časti hudobno-semiotické texty zamerané na hľadanie alternatívnych modelov hudobného znaku a semiózy hudby, ako aj analýzu koncepcií hudobnej semiotiky interdisciplinárneho muzikológa Petra Faltina (1939 – 1981) a existenciálneho semiotika Eera Tarastiho (1948). Ďalší blok tvoria prípadové štúdie o transgresii smrteľnosti v súčasnej hudbe, ako aj o poetike tvorby dvoch nedávno zosnulých veľkých osobností slovenskej hudobnej kultúry, resp. hudobno-intermediálneho umenia Mariána Vargu (1947 – 2017) a Milana Adamčiaka (1946 – 2017). Tretia časť obsahuje eseje o akosti rozličných hudobných diel, úvahy o vplyve teoretického myslenia na samotnú tvorbu hudby v intermediálnom kontexte (s uvedením príkladov z autorových umeleckých projektov), ako aj o výchove hudbou v troch pohľadoch a obdobiach (od 70. rokov minulého storočia až po súčasnosť).
Z úvodu:
„Na hudbe je podmanivá, ako to raz vystihol Milan Adamčiak, radosť z tvorby a načúvania zvuku. Dalo by sa povedať, že v tejto priam barthesovskej rozkoši z myslenia zvukmi je vtelený aj istý druh symbiotickej alchýmie racionálnej kontemplácie a emocionálnej inteligencie. Možnože v prípade pôsobenia emanácií hudobnej semiosféry ide – čo si zas všimol experimentálny básnik Kamil Zbruž – o „skratku do iných dimenzií“. Pod podmienkou, že ide o dimenzie, ktoré sú vo vnútri i mimo mňa zároveň, vrátane tých, ktoré ma presahujú v druhom človeku predo mnou...“ (J. F.)
Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia FF
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo