L3-banner-media

Výstava Môj vlnený svet v Galérii Univerzum

Galéria Univerzum Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre hostí výstavu plstených obrazov a textilných objektov s názvom Môj vlnený svet. Môžete si ju pozrieť ešte do 21. decembra 2018 od 9.00 do 17.00 h.
Autorka výstavy Mgr. Eva Pokorná je absolventkou Pedagogickej fakulty v Nitre, kde študovala v rokoch 1971 – 1975 aprobáciu matematika – výtvarná výchova. Od roku 1975 až do roku 1990 pôsobila ako učiteľka na základnej škole v Nových Zámkoch, od roku 1990 až do roku 2010 na ZUŠ Nové Zámky. Výtvarnej tvorbe sa venovala už počas pôsobenia ako pedagóg. Neskôr, už ako dôchodkyňa, sa presťahovala na Malú Lehotu, do obce v krásnom prírodnom prostredí. Tu sa jej naskytlo dosť času, miesta a inšpirácie na vlastnú realizáciu. Keď so svojím manželom začali chovať ovce, bolo o všetkom rozhodnuté. Vlna, ktorú jej dávajú vlastné ovečky, nie je síce veľmi používaná na plstenie, no ona našla spôsob, akým je možné spracovať aj túto vlnu. Je drsnejšia, takže nie je vhodná na odevy, ale pre jej pevnosť a zaujímavú štruktúru ju používa ako základ. Naň potom kladie farbenú vlnu z oviec merino, ktorú kupuje v zahraničí. Tento postup je síce veľmi náročný, ale vo veľkej miere je takto využitý ich vlastný domáci produkt. Jej hlavnou inšpiráciou je okolitá krajina a pozorovanie prírody vo všetkých premenách počas celého roka. V dielach, ktoré vystavuje, sa spája pravdivý obraz prírody vo všetkých jej krásach a premenách s pravosťou hodnotného materiálu, akým je práve prírodná vlna. Plsteniu sa výtvarníčka intenzívnejšie venuje od roku 2014. Prvú samostatnú výstavu mala v roku 2017 v priestoroch Pohronského múzea v Novej Bani. Nasledovala výstava v MSKC Žiar nad Hronom.
Kurátor výstavy Daniel Szalai na vernisáži, ktorá sa konala 29. novembra, predstavil Evu Pokornú ako „dlhoročnú úspešnú a obľúbenú učiteľku na ZUŠ v Nových Zámkoch, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o výchovu zverencov v oblasti výtvarného umenia“. Uviedol, že jej vlastná tvorba sa pôvodne pohybovala prevažne v oblasti klasických disciplín, v maľbe a grafike. Ako ďalej uviedol: „...keď sa z mesta presťahovali na samotu nie u lesa, ale do lesa, hlavným motívom bol priestor, ktorý je relatívne blízko a relatívne najčistejší v danom okolí“. S týmito aktivitami úzko súviseli aj zmeny, ktoré kurátor výstavy nazval ako „ochranárske, ekologické či jednoducho bližšie k prírode“. Nový životný priestor, nové materiály, život v prírode si vyžiadal osobný prístup aj z hľadiska priblíženia sa k výtvarnému prejavu. Bol výzvou, ale aj oslovením.“ Doc. Szalai ďalej vyzdvihol prístup autorky k náročnej tvorbe vlnených obrazov a priestorových objektov, realizovaných plstením z vlny merino a vlny oviec z domáceho chovu. Diela sú inšpirované prírodou a krajinou vo všetkých fázach vývoja, ktoré autorka vníma s úctou, pozorne a citlivo, a predstavujú rastlinné a zvieracie motívy v realistickej, štylizovanej, ale i abstraktnej podobe využitím pestrej škály farieb.
Kolekciu vystavených obrazov dopĺňajú šité bábiky, ktoré sú odeté do slovenských krojov z rôznych regiónov Slovenska. Zaujímavé sú aj priestorové objekty – imaginárne formácie milých tvorov, ktoré nadobúdajú ľudskú podstatu, alebo mýtické tvory autorkiných kreácií. Sú príťažlivými aj pre najmenších nielen pre ich zvláštne tvary, ale aj pre použitý materiál, z ktorého pozostávajú. „Ten materiál zostáva nielen podstatným spoločným menovateľom všetkých prác, ale aj priam čarovnou konzistenciou, ktorá visí na stene, predsa je niečím zvláštna. Nie je to len tvar, farba, je to vlastná hmota, ako hovorí Eva Pokorná: Môj vlnený svet“ – dodal kurátor na záver úvodného slova.
Text: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. – prodekanka pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy PF
Foto: Alojz Matunák

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo