L3-banner-media

Cena dekanky Filozofickej fakulty za rok 2018

Koniec kalendárneho roka priniesol aj už tradičné oceňovanie pracovníkov a doktorandov fakulty za mimoriadnu tvorivú činnosť. Vedenie fakulty posúdilo predložené nominácie a Cenu dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre za rok 2018 udelilo v štyroch kategóriách počas slávnostného aktu udeľovania cien 13. decembra 2018 po poslednom tohtoročnom zasadnutí kolégia dekana FF UKF.
Na Cenu dekanky za vedeckovýskumnú a projektovú činnosť (t. j. za mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu) za rok 2018 boli nominovaní doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., doc. ThDr. Tomáš Pružinec, PhD. a doc. RNDr. Daša Munková, PhD., ktorá Cenu dekanky aj získala za úspešne ukončený projekt APVV s názvom Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka. Výskum pod vedením doc. Munkovej má silný interdisciplinárny charakter a svojou povahou je jedinečný v danej oblasti nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom meradle. Dôkazom toho sú aj vedecké monografie v spoluautorstve vydané v zahraničí a niekoľko výstupov publikovaných vo významných vysoko hodnotených zahraničných odborných a vedeckých časopisoch.
Na Cenu dekanky za publikačnú činnosť za rok 2018 bolo nominovaných hneď niekoľko kvalitných výstupov. Nominovaní boli PhDr. Monika Štrbová, PhD., PhDr. PaedDr. Denisa Selická, PhD., Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD., doc. PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD., doc. RNDr. Daša Munková, PhD., PhDr. Pavol Šteiner, PhD., doc. Dr. Mirko Lampis, PhD., Mgr. Martina Taneski, PhD., Mgr. Miroslav Palárik, PhD., Mgr. Alena Mikulášová, PhD., doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., PhDr. Róbert Arpáš, PhD., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD., doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD., prof. PaedDr. Roman Králik, Th.D., doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., Mgr. Katarína Gabašová, PhD. a prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
Po svedomitom posúdení bol z veľkého počtu nominovaných vybraný a Cenu dekanky za mimoriadnu publikačnú činnosť za rok 2018 získal doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD., ktorému v danom roku vyšli štyri vedecké monografie: autorská monografia Viviparia ruskej personalistickej filozofie, v spoluautorstve s doc. Gallom publikovaný titul Berďajev – Frank – Iľjin = traja myslitelia ruskej personalistickej filozofie a monografia Medardo di Noyon: valori, perspettive e sfide vydaná v zahraničnom vydavateľstve Edizioni Cantagalli v Siene, pričom jej druhé, revidované vydanie, vyšlo následne aj v slovenskom jazyku.
Za spoluprácu so študentskou komunitou, t. j. za mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi, vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľnočasových aktivitách boli na Cenu dekanky v roku 2018 nominované Mgr. Beáta Pintérová, PhD., prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD., doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. a Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., ktorá cenu za rok 2018 aj získala. Výsledky študentov sú vďaka intenzívnej dlhodobej spolupráci pani doktorky so študentmi značkou kvality v prostredí scénického folklorizmu, študenti sú na celonárodnej úrovni opakovane oceňovaní tými najvyššími cenami, na celoštátnej súťaži s medzinárodnou účasťou tzv. Šaffovej ostrohe uspeli v zlatom a striebornom pásme hneď traja z nich. Vďaka autorským choreografiám a vedeniu dr. Krausovej sa dvaja poslucháči katedry – členovia tanečného tria Bártfa – prebojovali do finále televíznej súťaže Zem spieva, vysielanej RTVS.
Na Cenu dekanky v kategórii publikačná činnosť doktoranda (za významné domáce a zahraničné publikačné výstupy) v roku 2018 boli nominované Mgr. Katarína Šimunková a Mgr. Ivana Horváthová, ktorá Cenu dekanky aj získala za niekoľko hodnotných výstupov: je spoluautorkou štúdie v medzinárodnom databázovanom časopise Acta Educationis Generalis a tiež spoluautorkou monografie Výskum hodnotenia kompetencií učiteľa vydanej v zahraničnom vydavateľstve Verbum. Jej publikačnú činnosť v tomto roku dopĺňa aj samostatný výstup What do you see in the picture or what can you do with the picture? v zborníku príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Cudzie jazyky v premenách času.
Dekanka FF UKF doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. odovzdala ocenenia a poďakovala všetkým oceneným za dosiahnuté výsledky, všetkým zúčastneným za tvorivé pracovné nasadenie a zaželala úspešný nastávajúci pracovný rok.
Text:doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie FF
Foto: Mgr. Peter Horváth – Dekanát FF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.