L3-banner-media

Fyzikálna šou odhalila záhady oka

V dňoch 18. – 20. decembra 2018 sa na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila v už tradičnom vianočnom čase fyzikálna šou, ktorú pripravila Katedra fyziky FPV v spolupráci s občianskym združením VIAC AKO UČENIE. Tento rok navštívilo fyzikálnu šou približne 1000 žiakov z 21 základných a stredných škôl z Nitrianskeho kraja.
Aj tento rok bolo snahou autorov šou ukázať fyziku zaujímavo a netradične. Po minuloročnom úspechu vysvetlenia pojmu zvuk ako jedného zo zmyslov (sluch) sa autori rozhodli pokračovať a tento rok si zvolili za tému oko ako ďalší so zmyslov (zrak).
Experimenty boli koncipované v troch rovinách, ktoré nám ovplyvňujú videnie: svetlo, oko a mozog. Jednotlivé časti boli zostavené tak, aby žiakov nielen zaujali, ale aj niečo naučili. Každá časť obsahovala niekoľko zaujímavých experimentov, ktorých výsledok bol väčšinou pre žiakov veľmi prekvapujúci. Žiaci a študenti sa do mnohých experimentov aj aktívne zapojili.
Cieľom fyzikálnej šou je formou zážitkového učenia pritiahnuť mladých k záujmu o prírodné vedy a najmä o fyziku. Žiaci majú v sebe prirodzený záujem objavovať okolitý svet, chcú zistiť, ako svet funguje a prečo tak funguje. Je preto potrebné tento prirodzený záujem rozvíjať, aby sa v neskoršom období nevytratil. Cieľom bolo, aby žiaci získali iný pohľad na fyziku ako vedu, ktorá sa zaoberá pozorovaním a vysvetľovaním javov, ktoré úzko súvisia aj s naším bežným životom.
Text: PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. – Katedra fyziky FPV
Foto: Lubo Balko, R – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo