L3-banner-media

Predvianočné turné speváckeho zboru PF

13. – 16. decembra 2018 absolvoval Akademický spevácky zbor PF UKF svoje už tradičné predvianočné koncertné turné. V spolupráci s Komorným orchestrom OZ Collegium cantorum, ktorý pôsobí na pôde Súkromného konzervatória v Nitre, bola pod vedením zbormajstra Mareka Štrbáka naštudovaná Vianočná omša in F pre sólo bas, spevácky zbor a orchester od východoslovenského skladateľa Norberta Bodnára. Toto dielo možno bezo sporu označiť ako výnimočné a ojedinelé v slovenskom hudobnom repertoári. Tvorcovi sa v nej podarilo mimoriadne originálnym spôsobom prepojiť liturgické a svetské texty s kompozičnými prvkami folklórnej, klasickej i súčasnej artificiálnej hudby. Hudba plná radosti a optimizmu je zároveň pochopiteľná a prístupná pre každého poslucháča.
Naštudovanie „Bodnárovky“ bolo nesmierne náročné, avšak inštrumentalisti aj zboroví speváci ho zvládli so cťou na priam profesionálnej úrovni. Je nutné podotknúť, že mnohí z nich nemali doposiaľ žiadnu skúsenosť s uvedením natoľko komplexného a rozsiahleho vokálno-inštrumentálneho diela.
Prvé dve vystúpenia sa odohrali 13. decembra v priestoroch nitrianskej Synagógy, pričom prvé predstavenie bolo určené deťom zo Základnej školy na Benkovej ulici. Za skvelú interpretáciu je potrebné pochváliť nielen spevácky zbor a hudobníkov komorného orchestra, ale aj bravúrne individuálne výkony fujaristu Róberta Žilíka, gajdoša Matúša Kovára, speváčok Jany Pastorkovej a Moniky Leššovej, flautistiek Kataríny Mazúrovej a Lívie Rácovej, ako aj organistov Matúša Maračka a Martina Pavlova. Špeciálnou pozlátkou programu bolo vystúpenie študentky Katedry hudby Tetiany Pavlenko, ktorá nádherným spôsobom prezentovala banduru (tradičný ukrajinský nástroj) pri interpretácii piesne Nova radist stala.
Ďalšie štyri koncerty sa odohrali v priebehu dvoch dní – 15. decembra v Kláštore Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre a vo Farskom kostole nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre, 16. decembra v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Zlatých Moravciach a Kostole sv. Klimenta v Močenku. Na týchto koncertoch sa okrem sólistiek Moniky Leššovej a Ľudmily Čahojovej prezentoval Komorný orchester OZ Collegium cantorum pod vedením Štefana Madariho aj vlastným programom – Concertom grossom č. 8. op. 6 „Vianočným“ od Arcangela Corelliho a Koncertom pre dvoje huslí a sláčikový orchester d mol BWV 1043 od Johanna Sebastiana Bacha, kde sólové party prevzali študentky Súkromného konzervatória v Nitre Hana Bosáková a Beáta Póčová. Vyvrcholením programu bola vždy Bodnárova Vianočná omša in F.
Každý z koncertov sa odohrával v jedinečnej atmosfére a na základe mimoriadne oduševneného a koncentrovaného výkonu všetkých hudobníkov bol vždy odmenený dlhým aplauzom a standing ovation. Všetky vystúpenia sa stretli s mimoriadne srdečnou a pochvalnou odozvou, ktorá je dôkazom, že naša univerzita dokáže ponúknuť vysokú úroveň aj vo sfére umeleckej činnosti.
Srdečná a úprimná vďaka patrí nielen všetkým zúčastneným, ale aj dekanátu PF UKF a vedeniu Katedry hudby PF UKF, bez ktorých podpory by projekty tohto druhu nebolo možné realizovať. Pevne veríme, že Akademický spevácky zbor PF UKF bude môcť rozdávať radosť a reprezentovať svoju alma mater podobným spôsobom aj v budúcnosti.
Text: Mgr. art. Marek Štrbák, PhD. – Katedra hudby PF
Foto: Mgr. Alena Čierna, PhD. – Katedra hudby PF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo