L3-banner-media

Cena Mladý štatistik roka 2018 pre nášho absolventa

Predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky Ing. Alexander Ballek udelil za kreativitu, aktívnu prácu a prínos pre štatistiku ocenenie Mladý štatistik roka 2018 nášmu absolventovi Mgr. Lukášovi Lednickému, PhD.
V roku 2011 Lukáš Lednický úspešne ukončil magisterské štúdium učiteľstva akademických predmetov v aprobácii matematika – informatika. V štúdiu pokračoval doktorandským štúdiom v odbore teória vyučovania matematiky. Pod vedením prof. RNDr. Jozefa Fuliera, CSc. vypracoval a v roku 2015 úspešne obhájil dizertačnú prácu s názvom Tvorivosť a objavnosť – predpoklad zvyšovania efektívnosti vyučovania matematiky.
Cena Mladý štatistik roka sa udeľuje mladým zamestnancom úradu ako motivácia k záujmu a aktívnej práci na štatistike. Ocenenie bolo odovzdané na novoročnom stretnutí so zamestnancami ŠÚ SR, ktoré sa uskutočnilo 8. januára 2019.
Text a foto: PaedDr. Janka Medová, PhD. – Katedra matematiky FPV

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo