L3-banner-media

Naša absolventka vedie Vnímavú školu

Na sklonku minulého roka si deväť škôl z rôznych regiónov Slovenska prevzalo ocenenie projektu Vnímavá škola, ktorý riadi nezisková organizácia Od emócií k poznaniu (Eduma). Bola medzi nimi aj Základná škola na Pribinovej ul. v Novákoch, ktorej 444 žiakov vedie absolventka našej univerzity Anna Chlupíková. „Naša škola sa do projektu zapojila s cieľom scitlivovať postoje ľudí voči sebe navzájom a najmä voči ohrozeným skupinám,“ povedala nám. „Absolvovali sme intenzívny tréning, školenia so "živými knihami", kde sme sa stretli my učitelia priamo s ľuďmi, ktorí sú "iní" a učili sme sa nazerať na nich, na ich problémy, s ktorými sa stretávajú v živote, aby sme aj my citlivejšie pôsobili na svojich žiakov.“
Okrem toho sa dve učiteľky nováckej základnej školy zapojili do 4vé akadémie, pričom jedna z nich už získala certifikát, ďalšia ho dokončuje. „Stávame sa pozornejšími a citlivejšími voči tým, ktorí sú na nás odkázaní. A to je zmyslom nielen projektu, ale celého života, ktorý má byť prínosom pre nás,“ uviedla A. Chlupíková.
Organizácia Eduma odovzdala aj ocenenia Vnímavá firma a Vnímavá inštitúcia. Zakladateľkou a dlhoročnou manažérkou Edumy je ďalšia naša absolventka – Janette Motlová, ktorá v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. „V našom rýchlo sa meniacom svete zabúdame na to, že sme súčasťou nejakej komunity, mesta a krajiny,“ vysvetľuje. „Do popredia sa dostáva dravosť a schopnosť vyrovnať sa najlepším. Čím rýchlejší chceme byť, tým väčšiu priepasť tvoríme v spoločnosti. Tou priepasťou je sociálne vylúčenie. Mnohí ľudia s prekážkami často nemajú možnosť dobehnúť ostatných, a tým sa ako spoločnosť limitujeme. Ak začneme vychovávať a viesť mladých ľudí k vnímavosti a vzdelávať ich, aby viac rozumeli ľuďom s prekážkami, slovo INKLÚZIA prestane byť len slovom z ôsmych písmen.
Laureátky a laureátov ocenenia Vnímavá škola a Vnímavá firma prijal 16. januára 2019 aj prezident Andrej Kiska.
Vnimava skola2
Vnimava skola
ZŠ Nováky1
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: www.prezident.sk, www.eduma.sk

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo