L3-banner-media

Za dobrovoľnícku prácu ocenili aj ľudí z UKF

Priestorom na stretnutie dobrovoľníckej komunity bol v stredu 30. januára 2019 slávnostný galavečer s názvom Srdce na dlani, ktorý sa konal v Nitrianskej synagóge za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií a samosprávy. Ide o symbolické oceňovanie dobrovoľníckej práce, ktorú jednotlivci i kolektívy odviedli v uplynulom roku. Medzi ocenenými sa každoročne objavujú aj študenti, zamestnanci alebo absolventi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a inak to nebolo ani tento rok. Keramické Srdce na dlani v oblasti umenia a kultúry si z rúk primátora Mareka Hattasa prevzal Juraj Novák, absolvent Katedry výtvarnej tvorby a výchovy, ktorý nedávno ukončil doktorandské štúdium na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty UKF.
Na ocenenie ho nominovala Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, a to za jeho aktivity na poli kultúrneho dedičstva Nitry, za jeho mapovanie, záchranu a popularizáciu, špeciálne za trojročný, ešte neukončený projekt "Bártfay medzi nami". „Ocenenie prijímam s pokorou a vďakou a je to aj ocenenie dobrovoľníckej práce ľudí, ktorí sú okolo mňa a spolupracujú na projekte,“ povedal nám Juraj. „Znamená pre mňa záväzok v tejto práci pokračovať.“
Okrem toho jeden z ďakovných listov poputoval Michalovi Lienerovi, študentovi Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF. Nominovaný bol Divadelnou Nitrou za podujatie Divadelná Nitra v roku 2018, kde pracoval ako dobrovoľník v sprievodnom programe a na pohotovosti. „Čiže to boli aktivity rôzneho typu ako pomáhanie s balónovým sprievodom počas Bielej noci, staranie sa o súbory, ktoré hrali v nedeľu v synagóge, ale aj stavba námestia, prenášanie či nosenie rôznych potrebných vecí,“ priblížil nám Michal. O ocenení do poslednej chvíle nevedel, priatelia ho nachystali pre neho ako prekvapenie. „Vedel som, kam idem, ale nevedel som prečo. Keď mi to bolo oznámené, tak som bol v miernom šoku. Vôbec by mi ani nenapadlo, že by som mohol byť za to ocenený. Bol som tam, lebo ma to bavilo a rád pomáham druhým. Takže som bol poctený tým, že moje dobrovoľníctvo prišlo až do takého štádia.“
Dobrovoľnícku činnosť berie tento mladý muž ako samozrejmosť: „Pomôcť druhým nezištne, len tak, lebo ma to baví a lebo chcem, to už bohužiaľ v tejto dobe nefunguje tak ako kedysi,“ hovorí. „Preto ma vždy udivuje, keď som niekde, kde sú dobrovoľníci a je ich tam veľa. Či už na Divadelnej Nitre, na oceňovaní dobrovoľníkov alebo v Slovenskom červenom kríži… Vždy ma veľmi poteší, že sa stále nájdu ľudia, ktorí pomôžu len tak, či za úsmev a poďakovanie. Vidieť radosť na tvári ľuďom, ktorým pomôžeme, je na nezaplatenie. Dúfam, že bude stále veľa ľudí, ktorí budú ochotní byť dobrovoľníkmi a budú pomáhať nezištne.“
Nitrianske centrum dobrovoľníctva, ktoré podujatie organizuje v spolupráci s Mestom Nitra, zaevidovalo v jeho ôsmom ročníku 29 nominácií od 20 organizácií so 75 menami dobrovoľníkov. Nominácie bolo možné podať v siedmich kategóriách: sociálna a zdravotná oblasť, práca s deťmi a mládežou, oblasť výchovy a vzdelávania, oblasť umenia a kultúry, ochrana životného prostredia, dobrovoľníci do 18 rokov a oblasť športu.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: www.ncdnitra.sk, Mgr. Juraj Novák, PhD., facebook Divadelná Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo