L3-banner-media

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Filozofická fakulta UKF vyhlasuje literárnu, výtvarnú a elektronickú súťaž, ktorá je registrovaná MŠVVŠ SR a organizovaná od 10. ročníka Katedrou slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre na celoštátnej úrovni.
Cieľom súťaže je povzbudiť k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. Je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky.
Témy sú spoločné pre všetky časti a kategórie:
  • Cyril a Metod ako cestovatelia v čase
  • Z klenotnice pokladov Veľkomoravskej ríše
  • Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého človeka
  • Naše kľúče od Svätoplukovho kráľovstva
  • Cyrilometodské dedičstvo ako pamäť literatúry
Svoje práce môžete do súťaže prihlasovať do 15. apríla 2019, vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 7. júna 2019.
Ďalšie informácie a prihlášku nájdete v propozíciách súťaže.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo