L3-banner-media

Pocta k nedožitému jubileu nášho kolegu

Medzi poslucháčmi a pedagógmi našej univerzity sa nenájde zrejme nik, kto by sa aspoň raz neprešiel po pešej zóne či nezašiel na Nitriansky hrad. Takto, či už zbežne alebo pozornejšie, vnímame prostredie, ktorého súčasťou sú sochárske diela, ako napríklad Pamätník Milénia na Nitrianskom hrade, monumentálny bronzový meč vyčnievajúci z dlažby neďaleko Ponitrianskeho múzea, oproti nemu stojaca funkčná studňa či žulová fontána a tiež viacero atypových poklopov s motívmi ornamentu z Veľkej Moravy, po ktorých doslova kráčame. V priestore nášho Univerzitného Pastoračného centra nás zaujme kamenný reliéf – Kríž. Málokomu je však známe, že tieto a viacero ďalších diel a pamätných tabúľ v meste vytvoril v rozpätí rokov 1996 – 2010 náš bývalý dlhoročný kolega, pedagóg na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty – maliar, fotograf a sochár Marián Žilík (1948 – 2018).
Nitrianska galéria v spolupráci s UKF a Združením výtvarníkov nitrianskeho regiónu N´89 pri príležitosti nedožitého životného jubilea autora – 70. narodenín, pripravila na prelome rokov 2018 – 2019 výstavu, ktorá poukazuje na viacvrstevnatú autorovu tvorbu. Výstava približuje maliarske diela od raných fáz, kedy sa autor venoval motívom poľnohospodárskej krajiny z okolia Nitry, cez obdobie vychádzajúce z inšpirácií neoexpresionizmu, popartu a novej figurácie až po ostatné diela s konceptuálnym pozadím, prepájajúce maľbu a priestor.
Autor na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy PF vyučoval v rokoch 1991 – 2014 odbor fotografia a ako fotograf sám aktívne tvoril. Na spomínanej výstave bolo možné zhliadnuť dosiaľ nevystavené fotografie s ekologickým podtextom a tiež súbor fotografií, ktoré sa našli v autorovom počítači ako príprava na výstavu, ktorej sa už ale nedožil. Z týchto fotozáznamov vytvorila ako svoje autorské pásmo mladá výtvarníčka, dcéra Mariána Žilíka, Anabela Sládek originálnu koláž (Z fotoarchívu M. Ž., 2018).
Všetky sochárske diela, ktoré vytvoril Marián Žilík vo verejnom priestore mesta Nitra, spracovala do autorského filmu Mgr. Art. Jana Mináriková, Art.D., držiteľka viacerých ocenení z medzinárodných filmárskych súťaží a odborná asistentka Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF.
Vo filme Bez názvu (2018) môžeme v minimalisticky poetickej, ale zároveň v informatívne nasýtenej filmovej skratke, v originálnom zostrihu a grafike prechádzať mestom, zastaviť sa pri autorových dielach a prizrieť sa zblízka výtvarným detailom na pamätných tabuliach, ktoré pripomínajú význam udalostí a osobností z histórie Nitry i celého Slovenska.
Autorom invenčného hudobno-zvukového podkladu k Minárikovej filmu je mladý hudobník Milan Medek. Film je cenným príspevkom k reflexii kultúrnej pamäti Nitry. Obe uvedené diela mladých autoriek sú súčasťou spomienkovej výstavy.
Ďalším príspevkom k autorovmu životnému jubileu je publikácia, ktorú vydala Nitrianska galéria. Publikácia s názvom Marián Žilík: Všetko je inak (2018) prvýkrát komplexne spracúva umelcovo súborné dielo v oblasti maľby, fotografie a tvorby vo verejnom priestore. Autorkou publikácie a kurátorkou výstavy je Eva Kapsová (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF). Publikácia bola spracovaná v kontexte výskumov vedeckého programu VEGA č.1/0461/16 Re-interpretácia obrazov kultúrnej pamäti v súčasnej estetickej a umeleckej praxi.
Text: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., FF – Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Editor textu: Tímea Kamenická , R – Kancelária rektora
Foto: Rudolf Minárik, archív Mariána Žilíka

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo