L3-banner-media

Výmenné pobyty v rámci sociálnej práce

Prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. sa ako vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ a garantka študijného odboru sociálna práca na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v rámci rozvoja spolupráce so zahraničnými univerzitami v októbri minulého roka zúčastnila medzinárodného stretnutia koordinátorov SocNet 98 vo Fínsku na Humak University of Applied Sciences v Helsinkách. Toto stretnutie prinieslo možnosti výmenných pobytov na európskych zahraničných univerzitách pre učiteľov a študentov, ktoré budú aktuálne už v letnom semestri tohto akademického roka.
SocNet 98 je Európska sieť univerzít sociálnej práce, ktorá vznikla v roku 1998 a minulý rok oslávila 20 úspešných rokov svojej existencie. Momentálne má 16 univerzitných partnerov z 12 európskych krajín. Medzi členov patria univerzity z Fínska (Humak University of Applied Sciences, Helsinki), Holandska (Hanzehogeschool Groningen), Nórska (University of South-Eastern Norway, Porsgrunn), Nemecka (City University of Applied Sciences, Bremen, University of Applied Sciences Emden/Leer a Ernst-Abbe-University of Applied Sciences, Jena), Belgicka (PXL University of Applied Sciences and Arts Hasselt a University College Leuven-Limburg, Leuven), Rakúska (University of Applied Sciences, St. Pölten a University of Applied Sciences Upper Austria, Linz), Dánska (University College Lillebaelt, Odense), Francúzska (IUT Figeac), Českej republiky (Jihočeská Univerzita, České Budějovice a Vysoká škola polytechnická, Jihlava), Veľkej Británie (Bournemouth University), Škótska (Glasgow Caledonian University). Slovensko zastupuje naša Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, konkrétne Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, ktorú koordinátori jednotlivých univerzít prijali medzi seba. Veľmi sa z tohto spojenia tešíme, nakoľko vzniká možnosť mnohých Erasmus stáží, prednáškových a študijných pobytov pre učiteľov a študentov.
Myšlienkou a cieľom siete je nielen zintenzívniť bilaterálnu výmenu, ale vytvoriť širšiu sieť európskych univerzitných škôl sociálnej práce, ktorá podporuje najmä výmenu študentov a lektorov.
Hlavné aktivity SocNet 98:
  • Medzinárodný týždeň univerzít (IUW), ktorý organizujú 4 vopred dohodnuté univerzity vo vybraných krajinách na rôzne témy každý letný semester.
  • Každoročné stretnutie koordinátorov, ktoré organizuje jeden z partnerov v zimnom semestri.
  • Individuálne učiteľské výmenné / vyučovacie aktivity pod záštitou Erasmus +.
Tento rok sa Medzinárodný univerzitný týždeň uskutoční prvý aprílový týždeň na univerzitách v Belgicku, Rakúsku a v Čechách. Viac informácií nájdete na webovom sídle www.socnet98.eu.
Text: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., FSVaZ – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo