L3-banner-media

Veľvyslanec Holandského kráľovstva návštívil UKF

12. februára 2019 rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovensku. J. E. Henk Cor van der Kwast prišiel v sprievode politického tajomníka veľvyslanectva pána Ondreja Križku.
Na oficiálnom pracovnom stretnutí bola prítomná aj prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD., ktorá informovala pána veľvyslanca o medzinárodnej spolupráci UKF s Holandskom v oblasti projektu Erasmus+, ďalej v rámci European Association of Schools of Social Work, v oblasti SocNet98 – European Network of Universities/Schools of Social Work a ďaľších projektových aktivitách UKF v Holandsku.
Rektor UKF profesor Libor Vozár informoval pána veľvyslanca o študijných programoch na univerzite a o historickom vývoji UKF. J. E. Henk Cor van der Kwast vyjadril poďakovanie za možnosť prednášky pre študentov Katedry žurnalistiky FF, ktorá bola realizovaná v ZS 2018/2019 a vyjadril veľkú spokojnosť s plodnou diskusiou, ktorá po prednáške nasledovala.
V závere rokovania boli predostrené nové možnosti a perspektívy rozvoja bilaterálnych vzťahov s Holandskom v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj v obasti kultúrno-spoločenskej.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Foto: Lubo Balko a Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo