L3-banner-media

Výročie úmrtia Konštantína Filozofa

14. februára 2019 si pripomíname 1150. výročie úmrtia Konštantína Filozofa. Práve meno tejto významnej osobnosti európskeho formátu nesie naša alma mater. Sv. Cyril – Konštantín spolu s bratom sv. Metodom a ich učeníkmi zanechali po sebe rozsiahle dielo v podobe nového písma – hlaholiky, prekladov kľúčových liturgických a právnych diel, ako aj vo vlastnej literárnej tvorbe. Z jeho svetonázorového pohľadu vychádza aj nosné poslanie našej univerzity rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.
socha konstantina
Text: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., FF – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo