L3-banner-media

Inovácia tradície, tradícia inovácie

Siedmy ročník medzinárodnej konferencie Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VII: Inovácia tradície, tradícia inovácie? organizovanej Katedrou translatológie FF sa konal vo štvrtok 7. februára 2019. Na konferencii svoj výskum prezentovali doktorandi a postdoktorandi zo slovenských i zahraničných univerzít z Českej republiky, Kosova, Moldavska, Poľska či Španielska.
Podujatie sa tradične venovalo rôznym oblastiam translatologického výskumu. Príspevky sa zameriavali najmä na inovatívne prístupy k tradičným modelom skúmania a, naopak, počiatky etablovania bádania v nových oblastiach modernej translatológie. Široké spektrum prezentovaných tém ponúklo nové poznatky v oblasti reedícií klasických textov translatologickej teórie, hodnotenia prekladu i prekladu umeleckých textov. Okrem umeleckého prekladu sa prednášajúci zaoberali i problematikou odborného prekladu v oblasti ekonomických či právnych textov a otázkami ekvivalencie. Podujatie tradične prinieslo i zaujímavé sondy do oblasti konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. Posledný blok konferencie bol venovaný intersemiotickému a audiovizuálnemu prekladu. Táto záverečná časť otvorila i mnohé v našom kontexte doposiaľ málo preskúmané otázky – lokalizáciu v preklade či oblasť dostupnosti médií a audiokomentára pre nevidiacich.
Odbornými garantmi sa tento rok stali domáci i zahraniční odborníci na jednotlivé oblasti: prof. Dr. Michaela Albl-Mikasa, prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., prof. PhDr. Peter Kopecký, CSc., prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., prof. Natália Muránska, PhD., prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., prof. zw. dr hab Teresa Tomaszkiewicz, doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD., doc. RNDr. Dáša Munková, PhD., Réka Eszenyi, PhD., Anna M. Jankowska, PhD., Kristijan Nikolić, PhD., Emília Perez, PhD., Peter Sandrini, PhD., Alina Secara, PhD., PhDr. Tomáš Svoboda, PhD. Práve odborní garanti konferencie poskytli začínajúcim bádateľom mnohé cenné pripomienky a usmernenia pre ďalší výskum. Rovnako podnetnými a inšpirujúcimi boli taktiež samotné príspevky aj prestávky určené na diskusiu, ktorá pokračovala i po ukončení podujatia.
Konferenciu organizovali tradične doktorandi KTR, a to konkrétne Mgr. Zuzana Jánošíková, Mgr. Mária Koscelníková a Mgr. Jana Ukušová.
Veríme, že pestrý program konferencie skutočne priniesol možnosť na prezentovanie výskumu začínajúcich vedcov a zároveň bude začiatkom ďalších spoluprác.
translat
translat2
translat3
Text: Mgr. Zuzana Jánošíková, FF – Katedra translatológie
Foto: Mgr. Peter Horváth – Dekanát FF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo