L3-banner-media

Univerzitu navštívil veľvyslanec Gruzínska

19. februára 2019 navštívil rektora UKF prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Gruzínska v Slovenskej republike. J. E. prof. Revaz Gachechiladze prišiel v sprievode prvej tajomníčky ambasády pani Nino Gachechiladze. Na pracovnom stretnutí bola prítomná aj prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD. a dekan Fakulty prírodných vied prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Predmetom rokovania bola medzinárodná spolupráca UKF s univerzitami v Gruzínsku, ktorú pánovi veľvyslancovi predostrela prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD. Pán veľvyslanec bol informovaný o skutočnosti, že UKF podpísala dohodu o medzinárodnej spolupráci na úrovni rektorátov s univerzitami v Tbilisi. Konkrétne s Ilia State University, International Black Sea University, Grigol Robakidze University, Georgian American University a Caucasus University LTD. J. E. prof. Revaz Gachechiladze pôsobí aj ako pedagóg na Ivane Javakhishvili Tbilisi State University a vyjadril potešenie, že UKF začala rokovať o medzinárodnej spolupráci aj s touto prestížnou univerzitou v Gruzínsku.
Pán veľvyslanec sa úprimne zaujímal o históriu UKF, jej fakulty a študijné programy, ktoré mu predstavil rektor UKF prof. Libor Vozár. V rámci rokovania dekan Fakulty prírodných vied prof. František Petrovič informoval pána veľvyslanca o študijných programoch FPV a o možných styčných bodoch spolupráce FPV s Gruzínskom.
V závere rokovania boli predostrené rôzne dimenzie rozvoja bilaterálnych vzťahov UKF s Gruzínskom, a to nielen v oblasti vedy a vzdelávania, ale aj v oblasti kultúry.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo