L3-banner-media

Desaťročie spolupráce s Granadskou univerzitou

V termíne 25. – 28. februára 2019 navštívil Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre profesor José García Martin z Granadskej univerzity (Universidad de Granada) v Španielsku. Za vedenie univerzity ho prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD. Predmetom rokovania s prof. Martinom bolo pokračovanie doterajšej úspešnej projektovej a publikačnej spolupráce medzi UKF a Granadskou univerzitou.
Profesor Martin predniesol pre študentov FF UKF prednášku s názvom Etika motivácie z filozofickej perspektívy Sørena Kierkegaarda. Po prednáške sa uskutočnilo pracovné stretnutie s pedagogickými pracovníkmi UKF, ktorého sa zúčastnil prof. Cyril Diatka, doc. Martin Štúr a prof. Roman Králik.
Spolupráca s Univerzitou v Granade trvá 10 rokov a za jej rozvoj bol prof. Martin ocenený Pamätnou medailou FF UKF, ktorú mu v roku 2010 počas konferencie venovanej Kierkegaardovi odovzdala vtedajšia dekanka FF UKF, prof. Zdenka Gadušová.
Spolupráca s univerzitou v Granade sa rozvíja najmä prostredníctvom vyžiadaných prednášok, konferencií a spoločných vedeckých publikácií organizovaných Stredoeurópskym výskumným ústavom Sørena Kierkegaarda a Univerzity v Granade, ako aj spoločných štúdií v databázovaných časopisoch.
Text a foto: prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc., FF – Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo