L3-banner-media

Súťaž o návrh loga k 60. výročiu UKF

Rektor UKF v Nitre vyhlasuje súťaž na predloženie návrhu loga k 60. výročiu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Špecifikácia podmienok súťaže:
Súťaž je zameraná na predloženie návrhu slávnostného loga, ktoré sa bude používať v oficiálnej propagácii 60. výročia UKF v Nitre a na označenie univerzitných podujatí.
Pri návrhu loga je potrebné dodržať:
  • Povolené formy farebnosti a typografie, ktoré sú zadefinované v Logomanuále UKF v Nitre.
  • Jasne zadefinované posolstvo loga 60. výročia univerzity, s jednoduchým dizajnom umožňujúcim ľahké rozpoznanie a jeho univerzálne zapamätanie.
Návrh loga bude spracovaný formou jednoduchého logomanuálu obsahujúceho:
  • Klasické logo, inverzné logo, logo v korporátnej farbe, logo v pantone, čiernobiele logo, monochromatické logo, definíciu farieb.
  • Všetky potrebné formáty loga vo VEKTORE AI, EPS, PDF.
Pravidlá súťaže a následná zmluva s víťazným uchádzačom budú rešpektovať autorský zákon č. 185/2015 Z. z.
Konzultácie ohľadom podmienok súťaže poskytuje doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Termín uzávierky na predkladanie súťažných návrhov:
Súťažné návrhy sa budú prijímať do 31. marca 2019 do 15.00 h. Posielajte ich na e-mailovú adresu
Termín zverejnenia výsledkov súťaže:
8. apríla 2019
Kritériá výberu:
  • originalita návrhu,
  • splnenie podmienok uvedených v špecifikácii podmienok súťaže,
  • komplexnosť návrhu loga.
O úspešnom uchádzačovi rozhodne výberová komisia.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo