L3-banner-media

Študentský parlament UKF si volil predsedu

4. marca 2019 prebehli voľby predsedu Študentského parlamentu UKF. Po dvojročnom pôsobení vo funkcii predsedníčky kandidovala opäť Bc. Viktória Kyselová, ktorá bola zvolená jednohlasne. Na post podpredsedníčky navrhla Bc. Sabínu Slovákovú, ktorú členovia parlamentu odsúhlasili.
„Som veľmi spokojná s voľbou predsedu, pretože Viktória dokazovala svojím dvojročným pôsobením, že všetko perfektne zvláda. Je zodpovedná, prístupná, empatická, šikovná, zvláda veľa vecí naraz a dokáže si poradiť v každej situácii,“ vyjadrila sa Sabína Slováková, ktorá neskrývala radosť ani zo svojho zvolenia. „Zároveň ďakujem za prejavenú dôveru a opätovné zvolenie za podpredsedníčku. Veď Študentský parlament, to je rodina.“
Viktória Kyselová sa pripája: „Kandidatúru som s radosťou prijala, keďže sa plánujem ďalej podieľať na aktivitách študentov. Som rada, že môžem aj naďalej pokračovať v predsedníctve Študentského parlamentu so Sabínou.“
Čo je Študentský parlament?
Ide o občianske združenie študentov, ktoré pripravuje voľnočasové podujatia, no zároveň pomáha študentom riešiť problémy či odpovedať na otázky ohľadom štúdia a študentského života. Členovia parlamentu zastupujú študentov v rôznych komisiách či radách.
ŠP je zložený z volených zástupcov študentov, členov akademických senátov univerzity a fakúlt, ale je otvorený aj pre ostatných študentov univerzity. Aktuálne má 15 členov, z ktorých dve študentky zastupujú Fakultu prírodných vied, dve sú z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, jedna z Fakulty stredoeurópskych štúdií, traja zástupcovia z Filozofickej fakulty a sedem študentov je z Pedagogickej fakulty.
Ako sa vyjadrila podpredsedníčka Sabína Slováková, budú veľmi radi, ak sa pridajú noví študenti, ktorí majú chuť zapojiť sa a participovať na organizácii podujatí a podieľať sa tak na tvorbe univerzitného života. V prípade záujmu sa kontaktné informácie nachádzajú na webovom sídle ŠP alebo ich FB stránke.
Medzi najznámejšie podujatia, ktoré parlament v spolupráci s univerzitou organizuje, možno zaradiť Nitrianske univerzitné dni, ktoré sa konajú na prelome apríla a mája na pôde obidvoch univerzít. Najväčším projektom s dlhoročnou tradíciou sú Študentské dni nitrianskych univerzít, konané pri príležitosti Dňa študentstva, 17. novembra. Z ďalších aktivít možno spomenúť organizovanie Októberfestu UKF (športové a hudobné podujatie na začiatku akademického roka), Internátnej futbalovej ligy (súťaž v halovom futbale študentov v ŠD UKF Zobor) či vydávanie časopisu Občas Nečas.
Skvalitnenie akcií a rozvoj spolupráce
A aké majú vízie do budúcna? „Najbližšie sa pripravujeme na Nitrianske univerzitné dni. Keďže bude tento rok 60. výročie univerzity a zároveň 20. výročie Študentského parlamentu, chceme priniesť niečo nové do tradičných akcií, skvalitniť ich a posunúť na vyššiu úroveň,“ prezradila Sabína.
„Chceme aj naďalej hájiť záujmy študentov a čo najlepšie ich zastupovať ako členovia komisií, či už v súvislosti so štúdiom, ubytovaním, stravovaním či študentským životom všeobecne,“ zdôraznila predsedníčka Viktória Kyselová.
Dôležitým cieľom je prehĺbenie spolupráce s ostatnými študentskými organizáciami pôsobiacimi na univerzite: „Chceme intenzívnejšie spolupracovať so študentskými organizáciami. Vedieť viac o vzájomnej činnosti, pomáhať si,“ doplnila podpredsedníčka ŠP.
predsedníctvo Študentského parlamentu UKF
Zľava predsedníčka ŠP UKF Bc. Viktória Kyselová a podpredsedníčka Bc. Sabína Slováková.
Text a foto: Mgr. Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo