L3-banner-media

Úspech katedry informatiky v publikačnej oblasti

Vážená akademická obec, s radosťou si vám dovoľujeme oznámiť, že výstup z medzinárodnej konferencie DiVAI 2018, ktorá sa uskutočnila 2. až 4. mája 2018 v Štúrove pod organizačným vedením Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity Hradec Králové a OZ DiVAI Nitra, Zborník vedeckých článkov, bol 5. marca 2019 indexovaný vo svetovej databáze vedeckých publikácií WoS Thomson Reuters (Clarivate Analytics).
Tento medzinárodný úspech posúva informatické vzdelávanie na uvedených akademických pracoviskách na medzinárodne porovnateľnú úroveň. Komunita informatikov dokázala počas jednotlivých ročníkov konferencie, ktorú sme nazvali skratkou DIVAI, čo znamená Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike, že podpora výučby prostredníctvom nástrojov internetu má svoje opodstatnenie a stále miesto pre vzdelávanie študujúcich hlavne dištančnou formou. Katedry informatiky na Slovensku a v Čechách začali používať tieto nástroje a vytvárali výučbové prostredia pre svoju činnosť. V súčasnosti už konferencia svojím obsahom pokrýva vedecké témy ako Web Based Learning, Modeling of Education Activities, E-testing, Web Data Mining, Personalized and Adaptive E-learning a pod.
Konferencie sa pravidelne zúčastňujú výskumníci a pedagógovia z okolitých štátov, hlavne z ČR, Poľska, Slovinska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, ale aj zo Srbska, Ukrajiny, Ruska, USA, Veľkej Británie, Tunisu, Brazílie, Rakúska a ďalších štátov.
Od 9. ročníka (t. j. posledné štyri ročníky konferencie) sú články konferencie indexované v databáze WoS Tomson Reuters (Clarivate Analytics). Zborníky z posledných štyroch ročníkov sú vydané renomovaným nakladateľstvom Wolters Kluwer.
Touto formou sa chceme poďakovať všetkým členom programového výboru, ako aj členom organizačného výboru, za ich ochotu a ústretovosť pri príprave, priebehu konferencie DIVAI 2018 a pri editácii výstupnej publikácie indexovanej vo WoS databáze Tomson Reuters (Clarivate Analytics).
Text: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc., predseda programového výboru konferencie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo