L3-banner-media

Záverečné stretnutie projektu DIYPES

Záverečné stretnutie v rámci medzinárodného projektu DIYPES na Slovensku sa uskutočnilo na pôde Katedry telesnej výchovy a športu PF UKF 27. februára 2019. Stretnutia sa zúčastnilo 30 účastníkov (učitelia, študenti, školskí inšpektori, pracovníci vysokých škôl, špecialisti v oblasti telesnej výchovy a športu) zastupujúci tieto inštitúcie: Štátna školská inšpekcia, UKF – Katedra telesnej výchovy PF, Spojená škola Nitra, Gymnázium Golianova, Gymnázium Šurany, Fakulta športu v Prešove a Fakulta telesnej výchovy a športu v Bratislave.
Program zahŕňal privítanie a predstavenie vedúcich projektov, prezentáciu plnenia cieľov a ponúkanie dobrých postupov, prezentáciu národných údajov sprevádzaných videom a grafickými vyhodnoteniami zistených faktov. Učitelia a študenti sa snažili riešiť silné/pozitívne aspekty projektu, ako aj výzvy spojené s realizáciou telesnej a športovej výchovy. Diskusia ukázala, že študenti aj učitelia škôl zapojených do projektu pozitívne hodnotili výsledky a vyjadrili nádej, že výsledky budú udržateľné. Realizáciou nových vyučovacích štýlov a metód sa zvýšila motivácia učiteľov a študentov. Zmeny, ktoré učitelia vykonali, ukázali, že nová inovatívna metodológia a sledovanie postojov žiakov sú naozaj dôležité. Súbor osvedčených postupov by mohol byť využitý nielen pre ministerstvo školstva na Slovensku, ale aj pre všetky partnerské krajiny na rozvoj ich chápania výučby telesnej a športovej výchovy pre študentov stredných škôl.
DIYPES
DIYPES 2
Text a foto: Mgr. Natália Czaková, PhD., PF – Katedra telesnej výchovy a športu

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo