L3-banner-media

Najkrajšia detská kniha jesene 2018

Odborná asistentka Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF Mgr. Petra Baďová, PhD. získala mimoriadne ocenenie Najkrajšia detská kniha jesene 2018 za hodnotné výtvarné prevedenie svojej autorskej knihy O dievčatku, ktoré kráča Domov... (ilustrácie a text Petra Baďová; vydavateľstvo Asociácia Corpus v spolupráci NM Code; vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia). Kniha bola ocenená spolu s ďalšími piatimi publikáciami a vybraná spomedzi kolekcie 42 prihlásených titulov. Organizátormi uvedenej súťaže sú BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, a Slovenská sekcia IBBY. Výtvarná odborná porota vyberá spomedzi prihlásených kníh pre deti a mládež Najkrajšiu detskú knihu za uplynulé obdobie. Toto ocenenie sa udeľuje ilustrátorovi a vydavateľovi.
Kniha Petry Baďovej rozpráva univerzálne podobenstvo o hľadaní seba samého a hľadaní skutočného domova. Hlavnou postavou príbehu je dievčatko, ktoré putuje rôznymi, prevažne prírodnými svetmi a stretáva sa so zvieratami, rastlinami, vtákmi, rybami aj s dvomi ľuďmi. Tieto stretnutia sú zároveň vizuálnymi aj textovými alúziami na známe detské a archetypálne príbehy. V závere knihy je uvedený aj ich zoznam a čitateľsky ústretový príhovor autorky, ktorý nabáda rodičov aj deti k hravému hľadaniu týchto rozprávkových odkazov. Sugestívna atmosféra príbehu sa potom buduje predovšetkým vďaka originálnemu rukopisu autorky. Možno dokonca hovoriť o objavení jedinečnej autorskej techniky, ktorá by sa dala pomenovať ako subtílna kolážová tieňohra. Petra Baďová vo svojich ilustráciách pracuje prevažne s tmavými siluetami postáv, ktoré sú zasadené do priestoru vytvoreného z rôzne štruktúrovaného materiálu a nasvieteného významotvorným expresívnym svetlom. Výsledkom je tajomný, jemne znepokojivý či až dramatický, ale zároveň aj poetický a meditatívny výraz celej publikácie.
Kniha Petry Baďovej O dievčatku, ktoré kráča Domov... sa vďaka vydavateľstvu Asociácia Corpus tieto dni dostáva aj medzi deti v podobe malých brožúro-knižiek. Budú s nimi tvorivo a hravo pracovať napríklad pedagógovia v školskom klube na základnej škole pre mimoriadne nadané deti v Bratislave. Kniha autorky teda symbolicky aj prakticky kráča ďalej a ponúka dnešným deťom príťažlivý vizuálny svet napomáhajúci ich vkusovej aj osobnostnej kultivácii.
knihaPB1
knihaPB2
knihaPB3
Text: Mgr. Eva Pariláková, PhD., FF – Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Fotografie ukážok z knihy: Mgr. Petra Baďová, PhD., FF – Ústav literárnej a umeleckej komunikácie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo