L3-banner-media

Osobné príbehy nájdete v Galérii Univerzum

Pozoruhodnú výstavu šiestich českých a poľských umelkýň si môžete do 13. apríla 2019 pozrieť v Galérii Univerzum na Dražovskej 4. Diela, ktoré rozličnými technikami a motívmi rozprávajú osobné príbehy autoriek, spolu s nimi pripravila Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Pedagogická fakulta a Galéria Univerzum.
Pamäť a čas
Vernisáže sa 12. marca popoludní zúčastnili výtvarníčky Ewa Ćmok (ČR), Julia Polok (ČR) a umelkyne a zároveň pracovníčky Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytet Śląski Katowice (PL) Hanna Grzonka-Karwacka, Paulina Poczęta, Aneta Głowacka a Katarzyna Pyka. Svoje práce v Nitre a na pôde našej univerzity spoločne vystavujú po prvýkrát a ako sme už naznačili, svojej výstave dali vzhľadom na jej leitmotív názov Osobné príbehy.
Jedna z autoriek Ewa Ćmok nám prezradila, ako vznikol ich projekt. Hľadali väčší priestor v zahraničí, kde by sa mohli spoločne prezentovať a Galéria Univerzum, ktorú jej poradila jej slovenská kamarátka Marika, sa im hneď zapáčila, hoci ju videli len na fotke.
„My, vystavujúce autorky, sa poznáme už niekoľko rokov a pokiaľ je to možné, aj spolu vystavujeme. Niektoré sme spolu študovali na univerzite v Katoviciach, na filiálke v Poľskom Tešíne, štyri z nás tam dnes učia ako profesorky,“ hovorí Ewa Ćmok, ktorá žije v Čechách. Vyštudovala kresbu a maľbu, ale ako vraví, od svojho „remesla“ utiekla, robí účtovníčku v Stonave pri Karvinej.
Ich spoločná výstava vyplynula z faktu, že sa poznajú, podobne myslia a majú podobnú tvorbu. Hoci všetky majú za sebou svoje vlastné výstavy, chceli skúsiť takýto spoločný projekt. „Nevedeli sme, čo ktorá prinesie, ale keďže sa poznáme, vedeli sme, že naše práce na tému Osobné príbehy k sebe „sadnú“ a bude to dobré. Predstavujeme sa úplne novými dielami, ale aj výtvormi z približne posledných dvoch rokov.“
Výstava návštevníka prekvapí bohatstvom použitých techník – od ceruzky, cez akryl, sklo, pieskovanie až po vitráže a kombinovanú techniku. Keďže autorky tvorili na tému Osobné príbehy, načreli do detstva, mladosti, spoločných zážitkov zo štúdií, zásadné veci hodné zobrazenia hľadali v dôležitých momentoch svojho života.
Podľa slov kurátorky výstavy a zároveň vystavujúcej Katarzyny Pyky sú ich diela veľmi osobité a týkajú sa pamäti a času. Zaujímajú sa predovšetkým o pamäťovú stopu – engram, ktorý napriek tomu, že bol väčšinou vytvorený v detstve, sa nezmenil, ani sa nijako nedeformoval. Jeho odraz sa zrkadlí v objektoch a obrazoch vytvorených na základe individuálneho pocitu. Materiály ako papier, látka, sklo alebo plexisklo sú len fyzická nutnosť k realizácii myšlienky, spomienky alebo úzkosti.
Pre pedagógov, študentov i verejnosť
Na vernisáž výstavy sa prišli pozrieť predstavitelia Pedagogickej fakulty UKF – prodekanka PF pre vzdelávanie doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD., prodekanka pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. a ďalší hostia.
Ako povedala doc. Récka, teší ju, že vernisáž prebiehala za osobnej účasti umelkýň. Už letmý pohľad na vystavené diela podľa nej stačí na to, aby návštevník pochopil, že ide o veľmi intímne výpovede a príbehy, cez ktoré sa autorky prihovárajú.
„Vysoko oceňujem vaše umelecké diela, ktoré veľmi dobre ilustrujú, ako zaujímavo môžu byť osobné príbehy pretlmočené cez plošné či priestorové médiá. Verím, že počas mesiaca sa na výstave vystrieda veľa pedagógov so študentmi, ale aj verejnosť. Som presvedčená, že z viacerých aspektov našich študijných programov budú hľadať tie komunikatívne roviny vo vašich prácach, ktoré sú prioritné každej z vás zo svojho pohľadu,“ uzavrela prodekanka doc. Récka.
Text a foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo