L3-banner-media

Konkrétna poézia vo vyučovaní nemčiny

25. marca 2019 sa na Katedre germanistiky FF konal pod odborným vedením PaedDr. Juliany Greňovej literárny workshop Verstehen. Verstanden? Konkret! Literárneho workshopu sa zúčastnili žiačky a žiaci 4. ročníka bilingválneho Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre a študentky 1. ročníka magisterského a 2. ročníka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s nemeckým jazykom.
Workshop bol zameraný na problematiku analýzy a recepcie literárnych textov a zodpovedanie otázok, ktoré pochopenie literárneho textu bezprostredne podmieňujú. V druhej časti workshopu sa účastníci oboznámili so základnými črtami tzv. konkrétnej poézie a jej najznámejšími nemecky píšucimi autormi. Na záver si účastníci workshopu v tímovej práci vyskúšali prepojenie slova a vizuálneho stvárnenia textu pri tvorbe vlastnej konkrétnej poézie.
Veríme, že podujatia podobného zamerania prispejú nielen k popularizácii nemeckého jazyka, ale aj literatúry germanofónnych krajín predovšetkým na stredných školách a gymnáziách.
Text: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., FF – Katedra germanistiky
Foto: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., PhDr. Beáta Hockicková, PhD., FF – Katedra germanistiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo